Za každé vyvezení septiku u rodinného domu zaplatit dva tisíce korun. S takovou, v některých případech i vyšší, částkou musí ve svých pravidelných výdajích počítat desítky majitelů nemovitostí v Těchlovicích.

Konečně se napojí

„Musíme také pamatovat na to, abychom si vyvezení fekálií včas objednali. Napojení na veřejnou kanalizační síť nás těchto starostí zbaví," těší se na vybudování obecní kanalizace a čistírny odpadních vod v Těchlovicích Jiří Kořínek. S manželkou Janou obývají více než sto let starý dům ve středové zástavbě obce.

„O výstavbě kanalizace a čističky se tady hovoří už několik let. Teď se konečně podaří tenhle letitý záměr uvést do života. Bude to prospěšná investice," dodal těchlovický starousedlík.

Největší vodohospodářské dílo v historii Těchlovic si vyžádá přes čtyřicet milionů korun. Převážnou část nákladů uhradí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Evropská unie, obec se na investici bude podílet deseti procenty.

Obec si půjčí

„Nějaké ušetřené peníze z minulých let máme na kontě, další si musíme vypůjčit. K dispozici musíme mít podle unijního požadavku i jakousi rezervní částku, takže počítáme s finančním úvěrem ve výši okolo sedmi milionů korun," uvedla těchlovická starostka Jaroslava Hýlová.

Obec už má vyřízené téměř všechny administrativní záležitosti včetně výběru zhotovitele stavby. Nové vodohospodářské dílo, které postaví firma z Lounska, musí být kompletně dokončeno k poslednímu prosinci roku 2015.

„Myslím, že převažující vět-šina zdejších obyvatel vybudování obecní kanalizace a čističky vítá. Napojení domů na kanalizační síť sice nebude v některých případech úplně jednoduché, ale mnozí využijí pomoc odborné firmy," vysvětlila starostka Hýlová.

Lidé váhali

Je také ale pravda, že někteří lidé váhali, jestli své nemovitosti na obecní kanalizaci napojí, nebo zůstanou u stávajících septiků a nutnosti objednávat si vyvážení jejich obsahů fekálním vozem.

„To váhání některých majitelů domků vyplývalo z obav, jak se budou vyvíjet ceny stočného, jestli jejich výdaje ve srovnání s těmi stávajícími výrazně nestoupnou. Předpokládáme, že cena za kubík se bude pohybovat okolo čtyřiceti korun," dodala starostka obce.

Zatímco dodávky pitné vody platí obyvatelé Těchlovic dodavatelské společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, peníze za stočné od nich bude vybírat samotná obec. Jednou z podmínek poskytnutí evropské dotace je totiž požadavek, že příjemce dotač-ních peněz bude po stanovenou dobu mít novou investici ve své správě.