Hasiči z Varnsdorfu i Rybniště zasahovali v pondělí 1. června u úniku nafty z lokomotivy. Ta vykolejila u Rybniště. "Z vykolejené lokomotivy uniklo větší množství nafty. Odhadem 1000 litrů. Hasiči nádrž lokomotivy zatmelili, použili 15 sorpčních deček a 5 kilogramů sorbentu. Místo nehody pak předali drážní jednotce," uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Jenže.  Při následné manipulaci železniční jednotky s lokomotivou došlo k roztržení nádrže. "Do půdy uniklo další množství nafty. Únik byl zachycen v rákosu za místní hasičskou zbrojnicí. Po zvednutí lokomotivy bude půda odbagrována. Byla informována Česká inspekce životního prostředí, Povodí Ohře a Lesy ČR. Na strouhu směrem k rybníku bylo položeno 5 sorpčních válců a použito 6 pytlů sorbentu. Na strouze u vpusti je postavena hráz. Uniklá nafta bude odčerpávána," dodal mluvčí hasičů.