Ryby lapající po dechu, vysušené rostliny, po vodě ani památky. Smutnou podívanou mají na svědomí dlouhotrvající sucha v Národním parku České Švýcarsko. V jedné jeho části totiž zcela vyschl Brtnický potok.

Za normálního stavu se potok tekoucí skrz Brtníky vlévá do řeky Křinice. Přibližně dva kilometry před jeho ústím se ale voda kvůli suchu vsakuje do země a z potoka zůstávají místy pouze tůňky, které vodní živočichy lapí do pasti.

„Voda se z koryta definitivně ztrácí zhruba kilometr před Brtnickým mostem. Ve vysychajícím korytě hyne množství vodních organizmů, a to buď následkem uvíznutí na suchu, nebo udušením v jednotlivých tůňkách, kde voda už není dostatečně prokysličována,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, podle kterého může potok vlivem dlouhotrvajícího sucha vyschnout úplně, ačkoli to pracovníci správy parku nepamatují.

Záhadou je ale to, jakým způsobem jeho hladina kolísá. „Přidává se k tomu jev, kdy potok lehce ustupuje a zase se vrací. Divíme se, že tam neubývá voda konstantně, ale že tam natéká a odtéká. To může mít různé příčiny. Jednou z nich by mohla být ta, že někdo ve vesnici nedodržuje zákaz čerpání povrchových vod a potok pak nedoteče tak daleko,“ doplnil Salov.

Zákaz odběru vody z Brtnického potoka je kvůli suchu platný přibližně týden. Vyhlásil jej Městský úřad v Rumburku a týká se i dalších toků, jako je řeka Mandava nebo Křinice, kde je hladina vody také nízká.

Lidé nesmějí až do odvolání odebírat vodu z potoků například na zalévání trávníků, hřišť či k napouštění bazénů. Zákaz platí už několik týdnů do odvolání také v Děčíně nebo Varnsdorfu.

Stav vodních toků prověřilo Povodí Ohře. „S ohledem na dlouhotrvající sucho a nedostatek srážek jsme prověřili situaci na vodních tocích v naší správě. Tam, kde došlo vlivem sucha k tak významnému snížení průtoků, že nastalo nebezpečí kyslíkového deficitu, dochází k ohrožení vodních ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku, informujeme příslušné úřady, že mohou omezit či zakázat veškeré odběry povrchových vod z těchto toků,“ informovalo Povodí Ohře toků na svých webových stránkách.

Co se týče vyschnutí Brtnického potoka, nemusí jít pouze o kombinaci sucha a odběru vody z toku. Roli v kolísání jeho hladiny může hrát podle Tomáše Salova ze správy národního parku také to, že obyvatelé obce spotřebují a vypustí vodu, která do potoka doputuje vodovodním řadem.

„Přesto apelujeme na zákaz odběru povrchových vod, protože v tomto suchu je skutečně každý litr dobrý. Každý litr, který tam je, se nějakým způsobem pozitivně projeví na šanci přežití vodních organismů. Až se změní počasí, bude to dobré. Nyní ale každý zásah do toku situaci výrazně zhorší,“ uzavřel Tomáš Salov.