Tehdy se jízda králů uskutečnila na podporu Tříkrálové sbírky. Průvod vyrazil od kostela sv. Františka z Assisi v Podmoklech a přes nábřeží, Tyršův most a Tyršovu ulici se vydal až ke kostelu Povýšení sv. Kříže, kde se Tři králové poklonili Jezulátku a odevzdali mu své dary. Tři krále pak mohli lidé v ulicích Děčína potkat ještě celý týden.