Pro návštěvníky byl připravený bohatý program, který začal v pátek večer koncertem Jaroslava Hutky v kapli na Křížové hoře a pokračoval světluškovým průvodem na hrad, kde byla na nádvoří hradu připravená ohnivá show a koncert. V sobotu se otevřelo dobové tržiště, na kterém byli perníkáři, šperkaři, medaři i švec. Na nádvoří hradu došlo k setkání rychtářů a purkmistrů Tolštejnského panství a pasování rytířů, v podhradí se odehrála nelítostná bitva z třicetileté války. Pořadatelé s programem nezapomněli ani na děti. Ty nejvíc nadchl fakír, který skákal po střepech.