Nejprve bylo ale třeba odebrat poslední chybějící vzorek, ten labský. O naplnění lahvičky labskou vodou se postarali vodníci z povodí Labe, kteří pak také slévali vodu ze všech řek a říček tekoucích na střeše Evropy, jak se někdy České republice přezdívá.

Vzorek české vody pak turisté odvezli do Španělska na tradiční evropské setkání turistů EURORANDO. To mělo v roce 2012 jako nosné téma právě vodu, které je nejen na Pyrenejském poloostrově velký nedostatek. Při slavnostním ceremoniálu pak byly vzorky z celé Evropy nality do Lví kašny ve španělské Alhambře.