Neničte starou podmokelskou knihovnu a bavte se s veřejností. Dvě výzvy děčínské městské radě nyní následuje petice. Tu je možné podepisovat prozatím na šesti místech v Děčíně, a to do 20. srpna.

„Žádáme, abyste na nejbližším plánovaném zasedání městské rady 21. srpna zrušili zakázku na přestavbu staré knihovny v Podmoklech na kanceláře odboru sociálních věcí a zahájili otevřenou diskusi o využití tohoto domu,“ píše se v textu petice, za kterou stojí historik Otto Chmelík, lékařka Věra Pokorná a literát Radek Fridrich.

Tato trojice vydala také dvě výzvy radě města k zastavení zakázky za přibližně 20 milionů korun. V té druhé dokonce v šesti bodech navrhli, jak by se mělo postupovat. Od zastavení zakázky přes oslovení odborníků a analýzy využití až po veřejné diskuze.

„Je to poslední možný krok, navíc nám už nezbývá moc času. Pokud bude rada města cítit, že to má ohlas mezi veřejností, tak to může jejich rozhodování ovlivnit,“ řekl Otto Chmelík s tím, že nejdůležitější je nyní vytvořit časový prostor pro diskuzi.

S podobnou peticí se děčínská radnice setkala poměrně nedávno. Když plánovala přístavbu k azylovému domu, ve které měla být noclehárna doposud umístěná v suterénu azyláku, nelíbilo se to lidem z okolí v městské části Letná, jež je vilovou čtvrtí.

Do prosincového jednání zastupitelstva, které se peticí zabývalo, sesbírali 351 podpisů proti dostavbě. Tehdy radnice ustoupila a záměr na dostavbu azylového domu zrušila.

„K rušení tohoto záměru nevidím důvod. Ten dům je šest let prázdný, mnohokrát jsme se bavili o využití a nikdo s ničím kloudným nepřišel. Za tu dobu to město stálo dva miliony korun,“ řekl po první výzvě náměstek primátorky Jiří Anděl s tím, že jej kromě jiného přesvědčilo také to, že nejde o nezvratné změny a bude na ně dohlížet městský architekt Ondřej Beneš.

Petici je možné podepsat v kavárnách Coffee and Books, Café jako zvon, polévkárně Mezi domy, v lékárně ve zdravotnickém domě u divadla, v Děčínském knihkupectví v ulici Prokopa Holého a v obchodě Šarm v Bezručově ulici.

Budova knihovny postavená v letech 1930-1931 je dílem vídeňského architekta a podmokelského rodáka Rudolfa Perthena, stejně jako celý komplex magistrátních budov v Podmoklech. Jedná se o jednu z nejstarších účelových staveb pro městskou knihovnu v někdejším Československu.