Na programu bude krátká prezentace výstavy spojená s prohlídkou tohoto barokního kostela. Následně proběhne diskuse o významu a možnostech záchrany cenných sakrálních památek ve městě, jeho okolí, ale i dalších částech Ústeckého kraje.

Výstava s názvem Varnsdorfské kostely připomenula občanům místním i přespolním, jaké poklady se ve Varnsdorfu nachází. Na sedmi bannerech zde byl prezentován složitý a jedinečný historický vývoj města spolu s představením jednotlivých křesťanských chrámů.

„V dnešní době jsou kostely často uzavřenými budovami, lidé kolem nich chodí a mnohdy ani neví, jaký příběh se za těmito stavbami skrývá. Naše výstava se snaží přiblížit tyto památky všem lidem, kteří mají zájem se něco dozvědět o dějinách Šluknovského výběžku i města Varnsdorfu,“ uvádí Martin Zubík, spoluautor výstavy, doktorand katedry historie Filozofické fakulty UJEP a pracovník Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

Výstava bude k vidění ještě v sobotu 22. září v rámci akce „Památky naživo“ pořádané varnsdorfským muzeem, poté poputuje do Ústí nad Labem.