Pouhý jeden den trvala výstava kronik města Krásná Lípa. Stihlo ji ale navštívit dvě stě dvacet sedm lidí, z toho sto šedesát sedm žáků krásnolipské základní školy. A většina z nich žasla nad tím, o jak rozsáhlou výstavu šlo a rozhodně nebyla připravena na to, kolik na ní nakonec stráví času. Ve třech místnostech krásnolipského komunitního centra bylo padesát kronik včetně jejích rozsáhlých příloh od roku 1978 do současnosti. Návštěvníci tak nahlíželi nejen do historie města, ale i do své vlastní minulosti. Mnozí totiž ve starých kronikách našli jak své jméno, ale často i fotografie. Přítomen byl i současný kronikář města Ivan Jakl, který přítomné seznámil s tím, jak kronika vzniká.