V areálu papíren vyroste spalovna. Takové zvěsti se poslední dobou šíří mezi lidmi po České Kamenici. Investor stavby ale popírá, že by se mělo jednat
 o spalovnu. Podle jeho slov půjde o recyklační linku. A to 
i přesto, že požádal o posouzení vlivu spalovny.

Dejte nám čas!

„Je to recyklace, žádná spalovna. Ministerstvo životního prostředí náš projekt bohužel zařadilo mezi spalovny," tvrdí Jaroslav Vondráček, jednatel System energy, která má být investorem projektu v papírnách.

O podrobnostech ale hovořit nyní nechce, protože ještě nejsou hotové podrobné studie.

„Jakmile člověk něco vymyslí, tak mu média šlapou na paty. Nyní to nechci medializovat. Dejte nám rok, než připravíme podklady," dodává.

Podle dostupných informací by se mělo jednat o novou technologii zpracování odpadu za vysokých teplot, čili tak zvanou vakuovou pyrolýzou. Linka by během jedné hodiny měla zpracovat čtvrt tuny 
odpadu. Z odpadního tepla 
by pak firma ráda vyráběla elektřinu, kterou by dodávala firmám v areálu papíren.

Ohlídáme to!

Jenže právě nevyzkoušenost technologie se nelíbí části obyvatel města.

„Tím, že to není vyzkoušené, tak se můžeme bavit jen 
o papírových předpokladech. Nikoliv o skutečných dopadech na životní prostředí. Nechceme být pokusnými králíky," říká například Tomáš Horyna z České Kamenice.

Mezi některými obyvateli města a Vondráčkem již díky Horynovi proběhla schůzka. Podle něj je investor seznámil se základními obrysy projektu. Měl by stát mezi 35 a 40 miliony korun.

V současné době podal investor žádost o posouzení vlivu spalovny na krajskou hygienickou stanici. Na českokamenický stavební úřad pak podal žádost o vyjádření k pro-vozování separační linky.

Spalovnu ne!

„Klasickou spalovnu bychom ve městě nechtěli. Ale pokud vím, tak by se mělo jednat 
o separaci odpadu. Budeme posuzovat, co to přinese pro město. Kolik pracovních míst a podobně. Na druhou stranu ale chceme mít i turisticky atraktivní město," řekl Děčínskému deníku českokamenický místostarosta Martin Hruška. Dodal, že se bude město moci k záměru vyjádřit teprve ve chvíli, kdy bude znát dokumentaci k celé této investici.

Pokud bude System energy opravdu chtít postavit zařízení k likvidaci odpadů v České Kamenici, bude muset podstoupit řízení o vlivu stavby na životní prostředí, tak zvanou EIA.

Její nedílnou součástí je i veřejné projednávání investičního záměru.

„Podobný projekt se vyvíjel v obci Velká Dobrá. V roce 2011 bylo však uděleno na základě EIA nesouhlasné stanovisko, a protože se tamní investor odvolal, spalovnu nyní posuzuje ministerstvo životního prostředí," upozorňuje Horyna.

Proti záměru postavit tu spalovnu se bouří i zástupci obcí na sousedním Českolipsku. Zplodiny z případné spalovny by totiž nemířily jen do České Kamenice, ale především do nedalekého Prysku a Kamenického Šenova.

S podobným nápadem přišel jiný investor před necelým rokem do Dolního Podluží na Šluknovsku. Ani zde se mu nepodařilo spalovnu postavit. 
A to přesto, že nabízel přibližně tři desítky pracovních míst 
a chtěl investovat zhruba 
120 milionů korun.

To ale tamní zastupitelstvo odmítlo. I kvůli odporu místních lidí.

„Je to skoro v centru obce. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo, že záměr odmítne," řekl tehdy starosta Dolního Podluží Josef Pecinovský.

Lidé se i v Podluží obávali především řádně nevyzkoušené technologie, která měla odpad nejprve tlakem a teplotou zplynovat a teprve plyn pálit. Jako vedlejší produkt spalovny sliboval zástupce investora Zdeněk Fára i teplo 
a elektřinu. Spalovna tak podle jeho názoru neměla mít negativní dopad na životní prostředí.