O téměř polovinu narostl počet drogových trestních činů na Děčínsku během loňského roku, kdy se policii
a celníkům podařilo několik velkých zátahů. Výrobci drog ale přicházejí s novou strategií, díky které se vyhnou nebezpečí zadržení při pašování přes hranice. Drtivá většina drog totiž míří do Německa.

Vyjádřeno čísly: O rovnou dvacítku v loňském roce vzrostl počet trestných činů spojených s výrobou, prodejem nebo držením drog. V roce 2013 takových trestních činů policie na Děčínsku řešila padesát, o rok dříve pouze třicet.  V poslední době jsou policisté při potírání výrobců drog poměrně úspěšní. Mají za sebou odhalení řady velkopěstíren marihuany, v utajení nezůstaly ani varny pervitinu. Při posledním takovém zátahu policisté spolu s celníky zabavily na sedm kilogramů této především v sousedním Německu populární drogy.

„Těžko můžeme říct, jakou máme procentuální úspěšnost, protože nevíme, kolik pěstíren tu je. Ale za poslední dobu jsme odhalili takové množství, že si nemyslím, že by jich tu byl ještě nějaký významnější počet. Nějaké tu samozřejmě budou, nemůžeme říct, že jsme stoprocentně úspěšní," říká zástupce vedoucí děčínského územního odboru policie Daniel Plechatý.

Největší zátahy se policii podařili na začátku loňského a letošního roku. V zimních měsících se totiž daří pěstírny snáze odhalit.

Právě blízkost hranice ovlivňuje drogovou scénu, která je výrazně odlišná od podobně velkých měst ve vnitrozemí.

„Náš region netrpí tím, že by tu byli zdrogovaní lidé. Tady se především vyrábí a vyváží se do Německa. Souvisí to s tím, že tu jsou menší pracovní příležitosti. Když jedete do výběžku, tak vidíte vybydlené továrny, kde se nic neděje. Takže lidé si hledají alternativní způsoby obživy a patří 
k tomu i zločinnost, co si budeme povídat," nastiňuje podobu drogového světa na Děčínsku Plechatý.

O výrobu drog v českém pohraničí se zajímají poměrně intenzivně i němečtí policisté a politici.

Saský ministr vnitra Markus Ulbig řekl, že policie zaznamenává v boji proti pervitinu úspěchy, loni se jí podařilo zajistit největší množství této drogy v historii.

„Přesto ale musíme naši spolupráci ještě zintenzivnit," uvedl ministr a vyzval ke zpracování sasko-české koncepce, která by vedla k vyřešení problému s pervitinem. Proto vznikl společný tým německých a českých policistů, kteří se touto problematikou zabývají.

Němci se tak snaží co nejvíce tlačit na potírání varen pervitinu na území České republiky. Jenže z české strany zní názory, že si za tyto problémy mohou Němci z velké části samy. Pervitin je totiž vařen z léků, které jsou v Německu a v Polsku volně dostupné. Navíc by podle českých kriminalistů nebylo tolik varen, pokud by v Německu neexistovala tak velká poptávka.

V poslední době se totiž český pervitin nevyváží jen do spolkových zemí sousedících s Českou republikou, tedy Bavorska a Saska, ale i v zemích ležících dále od českých hranic. Ve prospěch pervitinu hraje především jeho nízká cena.

Přitom jeden pendler může při propašování jedné zásilky zásobovat velkou část Saska i na několik týdnů.

Obchodníci s pervitinem ale v poslední době používají čím dal častěji novou taktiku, kdy se snaží vyhnout nebezpečí odhalení při pašování surovin na výrobu drogy  přes hranice do České republiky a jejím následném vývozu zpět do Německa.

„V poslední době je to tak, že se u nás už ani tak moc nevaří. Distributoři si naloží u nás vařiče do auta, odvezou jej do Německa a on jim tam uvaří požadované množství. A tam je to opravdu ve velkém, nebál bych se říct, že je to průmyslová výroba. To je výroba na kila," dodává Daniel Plechatý.