Řidičů, kteří si v Děčíně dosud nezažádali o výměnu řidičského průkazu, je stále necelých pět tisíc. Úředních dní do konce roku přitom zbývá už jen sedmašedesát. „Už v tuto chvíli je bohužel zřejmé, že výměna řidičských průkazů vydaných v letech 1994-2000 se v Děčíně nejspíš nemůžeme ani stihnout. Naše oddělení přitom pro osvětu veřejnosti dělá opravdu maximum,“ řekla Milena Šikýřová, vedoucí oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend, které má evidenci řidičů na starost.

Průměrný počet těch, kteří se k výměně dostaví, už sice vzrostl ze čtyřiceti na šedesát týdně, pořád je to ale velice slabý výsledek. „Mělo by jich být sto osmdesát až dvě stě týdně, tedy určitě minimálně o dvě třetiny víc než nyní,“ dodala Šikýřová.

Výměna řidičských průkazů se týká nejen obyvatel Děčína, ale také jeho spádových obcí. Děčín proto vyzval okolní starosty, aby své obyvatele na výměnu upozornili. I tak ale Děčínští v celkovém součtu převažují.

Situace se přitom stále opakuje. Například povinnou výměnu z roku 2007 neprovedlo v Děčíně ještě zhruba dva tisíce řidičů. Za řízení motorového vozidla bez platného řidičského oprávnění jim hrozí pokuta. „Magistrát proto zvažuje, že tentokrát bude vůči hříšníkům nekompromisní. Zatím jsem mluvili o maximální toleranci do poloviny roku 2011. Poté zřejmě přistoupíme k nápravným opatřením v podobě automatických finančních postihů pro každého, kdo výměnu i v toleranční lhůtě promešká,“ uvedla mluvčí děčínské radnice Barbora Vechová.

Nesplnění povinnosti lze posuzovat jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který mohou úředníci uložit pokutu až do výše třicet tisíc korun.

„Na takové úvahy je ale zatím čas. Byli bychom raději, kdyby se vše stihlo v řádném termínu. To ale v tuto chvíli závisí především na řidičích. Odbavit na sedmdesát lidí, kteří by museli každý den přijít, je už teď na hranici našich možností. Přesto jsme ale stále ještě ochotni posílit oddělení tak, abychom takový počet za den vyřídili. Po prázdninách už ale takové opatření nebude mít účinek. I výrobna, kam žádosti o vystavení řidičských průkazů předáváme, má svou kapacitu,“ varovala Šikýřová.