Za necelých sedm milionů korun vzniknou dva nové velké vodojemy v Děčíně na Letné. Kromě toho počítá Severočeská vodárenská společnost (SVS) i s výměnou potrubí na opačné straně Děčína – v Liberecké ulici.

Vodojem 
nebude stačit

Děčínské části Dolní Oldřichov, Krásný Studenec a Letná v současné době zásobuje vodou tisícikubíkový vodojem na Pastýřské stěně. Ten by ale již brzy nemusel stačit.

„Bude postaven nový monolitický železobetonový vodojem s objemem dvakrát 
250 metrů krychlových, nový zásobní vodovodní řad z vodojemu do spotřebiště, odpad 
z vodojemu napojený na stávající kanalizaci a příjezdová cesta. Hotovo by mělo být do konce letošního roku," uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Oproti některým jiným vodárnám nebude nový vodojem tak vyčnívat do krajiny. Z velké části totiž bude skryt pod zemí a bude připojen na stávající vodovod z Kámena do Jílového.

„Cílem stavby SVS v Děčíně je zajistit pro nově připojené obyvatele městských částí  Letná a Krásný Studenec zásobování pitnou vodou v dostatečném množství. Podle plánů se zde má počet obyvatel zvýšit až o asi 850," vysvětluje ředitel SVS Bronislav Špičák.

Výměna 
starých trubek

Další velkou akcí, do které se SVS v Děčíně pouští, je výměna vodovodního a kanalizačního potrubí v Liberecké a Liliové ulici. Kanalizace je stará 110 let, vodovod je jen o šest let mladší. Tomu také odpovídá jejich stav, který je již za hranicí životnosti.

„Stoky jsou kvůli stáří a korozi materiálu ve velmi špatném technickém stavu, vykazují praskliny a místy chybějící dno. Důsledkem je zvýšený nátok balastních vod do kanalizačního systému," uvedl Hladík s tím, že do konce listopadu vodárenská společnost vymění stovky metrů potrubí – více než čtvrt kilometru vodovodu a přes 330 metrů kanalizace.

Rozkopaných ulic se prý lidé bát nemusí. Většinou si totiž ani nevšimnou, že k nějaké výměně dochází. Rekonstrukce totiž proběhne převážně šetrnou bezvýkopovou technologií v souhrnné délce 318 metrů. Pouze 18 metrů bude rekonstruováno v otevřeném výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 12 vodovodních a 20 kanalizačních přípojek na trase a rekonstrukce 11 kanalizačních šachet.
„Je dobře, že to udělají, snad pak budeme mít dlouho klid," říká jedna z místních obyvatelek.

Během letoška chce SVS  investovat na Děčínsku přes 120 milionů korun. Nejdůležitější investicí bude nová úpravna ve Varnsdorfu.

Stoleté trubky
Stávající betonové kanalizační stoky vejčitého profilu v zástavbě rodinných domů v ulicích Liberecké a Liliové byly uvedeny do provozu roku 1903. Jen několik let nato je následoval i vodovodní řad. Ten byl v této děčínské městské čtvrti položen 
v roce 1909. Jsou z oceli průměru 80 mm a litiny průměru 100 mm.
Nejedná se ale o jedinou lokalitu, kde podobně staré potrubí je. Právě jeho značné stáří stojí na některých místech za drtivou většinou vodovodních havárií, případně stojí za rzí ve vodě.