Skoro sto deset milionů korun. Právě takové výše dosahují dluhy, které musí od obyvatel i některých firem vymáhat město Děčín. Žebříčku pohledávek vévodí neplacení nájemného.

„Správci bytového fondu evidují dluhy ve výši zhruba 56 milionů korun,“ uvedla vedoucí oddělení ekonomického odboru děčínského magistrátu Zdeňka Čečáková.

Okolo čtyřiceti milionů se pohybují takzvané daňové pohledávky. Jsou to zejména místní poplatky, pokuty a třeba také přeplatky na sociálních dávkách.

„Stále se opakují případy, že lidé včas neoznámí změnu podmínek rozhodných pro výplatu sociálních dávek. Dostávají tak po určitou dobu peníze, na které neměli nárok. Když se pak neoprávněné vyplácení dávek podaří dodatečně zjistit, musí přeplatky lidé vracet,“ vysvětlila ekonomka magistrátu. Ten v současné době musí vymáhat na přeplatcích sedm milionů korun.

Vesměs jde o vracení peněz formou splátkového kalendáře. Podobně jako v případě dluhů za neplacení svozu komunálního odpadu. I když mnozí dluží řádově desítky tisíc korun, dluhy umořují po několika stokorunách. Město Děčín se svých peněz v těchto případech hned tak nedočká.

„Potýkáme se také s tím, že více než čtyři tisíce lidí vůbec na výzvy o zaplacení nových poplatků za odpady nereaguje a nepřebírá upomínky, které jim posíláme. Takže k dřívějším dluhům u těchto poplatků přibývají další nové. Po termínu zaplacení evidujeme na poplatcích za odpady přes deset tisíc dlužníků,“ uvedla Zdeňka Čečáková.

Některé dluhy s největší pravděpodobností bude město muset odepsat bez úhrady. Vymáhané peníze totiž nemá kvůli bankrotům kdo zaplatit. Týká se to například zkrachovalé Union Banky, u které měl Děčín v době jejího finančního kolapsu uloženo skoro čtyři a půl milionu korun. Na odpis jsou i některé dosud nevymožené pohledávky u firem a společností, které už de facto neexistují. Magistrát musí rovněž vymáhat více než jeden milion korun za umístěn zvířat v městském útulku.

Vymáhání dluhů je problémem i v dalších městech Děčínska. S tím rozdílem, že nikde pohledávky nedosahují takové výše jako v padesátitisícovém Děčíně.

„Nejvyšší nedoplatky máme u plateb za svoz odpadů. Více než osm set lidí nám za období od roku 2002 do současné doby dluží přes jeden milion korun. Exekučním výměrem musí dluhy uhradit 150 poplatníků,“ uvedla Jaroslava Myslivcová z finančního odboru českokamenické radnice.

V případě nájemného evidují v České Kamenici pouze čtyřiadvacet neplatičů. Dluží ale celkovou částku přes 400 tisíc korun.

„Devět největších dlužníků jsme už předali k dalšímu řešení právničce. Je zřejmé, že lidé, kteří neplní své povinnosti a ani nemají snahu postupně umořovat své dluhy alespoň splátkovým kalendářem, nakonec kvůli právním úkonům zaplatí více. Nemáme ale jinou možnost,“ poznamenal tajemník českokamenické radnice Lubomír Tůma. Do výčtu dluhů, které musí město vymáhat, patří i nezaplacené pokuty za přestupky. Dosahují částky přes 220 tisíc korun. Skoro polovina z 240 provinilců už má nařízené exekuční splátky.

Neuhrazené poplatky za svoz odpadů figurují na prvním místě i mezi dluhy, které musí vymáhat město Jílové. Jde o celkovou částku přes dva miliony korun.

„Nájemníci v komunálních bytech dluží přes půl milionu korun. Uživatelé městských pozemků neuhradili pronájem ve výši přes padesát tisíc korun,“ připojil výčet dalších dluhů jílovský místostarosta Václav Zibner.

Přimět dlužníky k úhradě nejrůznějších poplatků a nedoplatků není snadné ani pro šluknovskou radnici. „Lidé nám dluží i za užívání bytů. Těch ale naštěstí není tolik, více starostí mají vlastníci zdejšího sídliště,“ reagoval starosta Šluknova Milan Kořínek.