Již čtvrtý ročník výletu do Českosaského Švýcarska s cílem podpořit kandidaturu tohoto regionu na seznam UNESCO navštívilo téměř sto lidí z obou stran hranice. Společné putování na Grosser Winterberg, druhý nejvyšší vrchol Národního parku Saské Švýcarsko, vyvrcholilo rezolucí saské vládě, v které účastníci požádali o urychlené jednání ve prospěch zápisu.

Českosaský pochod na podporu UNESCO tradičně organizují nestoři přeshraniční spolupráce Werner Hentschel za Správu CHKO Labské pískovce (letos zastoupený nově jmenovaným vedoucím Správy Vladislavem Kopeckým) a Klaus Fiedler za Euroregion Labe. V slunečném počasí dokázali letos zmobilizovat nejen významné osobnosti Českosaského Švýcarska, ale také běžné výletníky, které odměnilo několik fascinujících rozhledů na stolové hory a do kaňonu Labe.

Obce regionu zápis schválily

„Věřím, že při jubilejním pátém ročníku této akce v roce 2010 již zde budeme zápis na seznam UNESCO vyhlašovat,“ řekl ve svém krátkém proslovu na vyhlídce Kipphorn Klaus Brähmig, poslanec německého parlamentu a předseda Turistického svazu Saské Švýcarsko.

Radek Vonka, člen rady Ústeckého kraje a předseda správní rady společnosti České Švýcarsko k tomu dodal: „O unikátních hodnotách Českosaského Švýcarska jsme bytostně přesvědčeni a svědčí o tom také fakt, že zastupitelstvo Ústeckého kraje spolu s mnoha obcemi regionu zápis schválilo. Nyní musíme konečně přesvědčit centrální orgány, aby náš hlas vyslyšely a nominační přihlášku podaly.“

Pochod byl zakončen výstupem na nedávno rekonstruovanou rozhlednu horského hotelu Grosser Winterberg, který si nenechali ujít další vzácní hosté jako generální konzul v Drážďanech Tomáš Podivínský či zemský rada Michael Geisler.

Zapsání přírodně jedinečné oblasti do seznamu UNESCO už před pěti roky schválily všechny obce okresu Saské Švýcarsko, souhlas k tomu vyjádřil i tamní okresní sněm.

Na české straně se pak pro žádost vyslovilo dvaadvacet místních samospráv. Čtyři obce nesouhlasí a dvě zůstaly neutrální, respektive nezaujaly žádné stanovisko.

„Region by se díky marketinkové značce UNESCO stal také známější a došlo by i ke zvýšení ekonomických zisků. Zároveň se ale zvyšuje možnost negativního působení návštěvnosti na životní prostředí. Nedochází k nárůstu konzumní turistiky nebo k takovým ohrožením přírody, aby musela být zavedena regulační opatření v podobě zpoplatnění vstupu či vjezdu,“ připomněl před časem Marek Mráz, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, která už před třemi roky nechala zpracovat studii s hodnocením očekávaných pozitiv i negativ, která by začlenění regionu do seznamu světově chráněných přírodních lokalit provázela.

DANA ŠTEFÁČKOVÁ
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ