Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí pojištěncům v tištěném vydání mapy s přehledem pohotovostí v Ústeckém kraji.

Krajská pobočka VZP ČR připravila pro své klienty informační materiál, a to turistickou mapu s vyznačenými pracovišti lékařské pohotovosti.
Mapky jsou po předložení průkazu pojištěnce VZP ČR k dostání zdarma od 5. května 2008 na všech pracovištích VZP ČR v Ústeckém kraji.

Jedná se o praktickou pomůcku, která pomůže v případě náhlých zdravotních problémů.

Naši klienti zde naleznou veškeré potřebné kontakty, včetně ordinačních hodin pro jednotlivá pracoviště LSPP v Ústeckém kraji.

Vyhledejte si nejbližší pohotovostní lékařskou službu