„Není to tady o tom, co koho zajímá, ale máme za úkol věc projednávat podle zákona,“ prohlásil ředitel ministerského odboru Milan Kubíček s tím, že na podněty a připomínky občanů dojde až na samém konci schůze. Právě z posudku a stanoviska ministerstva životního prostředí vyplynou technická řešení trasy vedení. A teprve po následném územním a stavebním řízení bude moci začít vlastní stavba až 28 metrů vysokých stožárů nebo úseků s kabelem v zemi.

„Veřejnost úplně uondali. Asi si splnili zadání zákona, ale že by naše připomínky brali v úvahu, tak to jsem dojem neměl. Přitom se dohadujeme o pár set metrech kabelového vedení,“ komentoval jednání novoborský starosta Jaromír Dvořák.

BOJÍ SE O ZDRAVÍ

Hlavními argumenty Nového Boru proti stožárům vedení velmi vysokého napětí 110 kV jsou zdravotní rizika, znehodnocení pozemků a domů v obytné zóně a také vizuální stránka stavby. „Předkladatel tlačí nejlevnější způsob a jiným se podle nás ani nezabývá. Až nehorázně preferuje nadzemní variantu,“ prohlásil Dvořák.

A CO LIDÉ?

Předkladatelé dokumentu EIA, který posuzuje vliv stavby stožárů na obyvatelstvo, životní prostředí a krajinný ráz, zabíhali podle občanů do zbytečných detailů. A naopak třeba u prezentace dopadů na lidské zdraví se vyjadřovali okrajově, nekonkrétně a vyhýbavě. „Bavíme se o negativních vlivech na ptáky, na žábu kuňku, ale co lidé? Vliv na lidi je asi na posledním místě, když nám je řečeno, že jde o celostátní zájem a máme se s tím smířit,“ soudila starostka Dolního Podluží Iva Minárová.

Ani ona nepovažuje trasu za dobrou, a proto žádala uložit kabely do země. Poukázala na několikaleté problémy v komunikaci s energetickou společností. „Každou schůzku jsem si musela vybojovat, na dotazy nám neodpovídali, neukázali žádné studie, neposkytli žádná čísla, data o přírodních katastrofách, kterými také argumentovali pro svůj plán,“ řekla Minárová.

Podle starosty Varnsdorfu Stanislava Horáčka se region nemůže bez elektřiny rozvíjet. „Byl jsem překvapen, že se tento problém řeší už dvacet let, uvažujte pragmaticky,“ prohlásil Horáček.

V procesu EIA je posuzováno pět variant řešení. „Hledání optimální trasy nebylo lehké, snažili jsme se o diskusi s obcemi na trase,“ uvedl koordinátor společnosti ČEZ Distribuce Vladimír Budinský. Jak upřesnil, celková délka trasy vedení je 33 km, z toho by mělo být 28 km vedeno na stožárech a asi 5 km kabelem.