O výstavbě druhého vedení 110 kV z České Lípy do Varnsdorfu se jedná několik let. Nedávno se uskutečnilo na Českolipsku veřejné projednání dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, takzvané EIA. „Z posudku a stanoviska ministerstva vyplývají z ekologického hlediska akceptovatelná řešení trasy vedení, které po územním a stavebním řízení a po následné realizaci stavby zajistí potřebnou spolehlivost zásobování Šluknovského výběžku elektřinou,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Ministerští úředníci na dvou místech navrhli pořadí variant. Jednou takovou lokalitou je Skalka u České Lípy, druhou pak Dolní Podluží, kde upřednostnili nadzemní vedení před podzemním.

Za nové energetické napojení dlouhé roky lobují také starostové ze Šluknovska, kteří chtějí zajistit stabilní dodávky elektřiny. „Je možné čekat, že se ještě někdo odvolá. Pro nás to ale znamená větší jistotu v době opakujících se vichřic. Navíc začíná být problém s připojením nových větších odběrných míst, na řadě lokalit jsme totiž na hraně možných odběrů,“ řekl starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení obcí pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář. 

Že investora ještě čeká řada jednání, je zřejmé z ohlasu z Českolipska. Tamním obcím se totiž nelíbí, že by nové vedení mělo být na stožárech, a požadují podzemní variantu. K nejhlasitějším kritikům projektu patří Nový Bor. „Zatím nám oficiální rozhodnutí ministerstva k EIA nepřišlo, k dispozici jsme měli jen dílčí dokumenty. Až ho obdržíme budeme reagovat,“ uvedla místostarostka Nového Boru Stanislava Silná. Pokud bude dokument nekompromisní a opět v rozporu s územním plánem města, tak radnice využije všech zákonných možností jak zabránit stavbě vysokých stožárů u čtvrti Arnultovice. Pro část vedení, která se dotýká Arnultovic, předložili energetici tři nadzemní varianty. Všechny prochází v blízkosti domů a Nový Bor je odmítá. „Jsme připraveni i nadále v procesu přípravy územního rozhodnuti komunikovat s majiteli dotčených pozemků i s obcemi a městy a hledat oboustranně optimální řešení, přičemž budeme akceptovat doporučení vyplývající z kladného stanoviska EIA. Nedávný orkán opět prokázal nutnost a potřebnost vybudováni spolehlivého propojovacího vedení pro region,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Radim Černý.