Stejně jako v jiných částech národního parku, i zde jsou tisíce stromů zlikvidovaných kůrovcem. Odumřelé smrky by se postupem času začaly rozpadat a hrozily by pádem do plavební dráhy lodiček. "Správa parku nechala nebezpečné souše v uplynulých třech týdnech pokácet, mnohé z nich ale nemůžou být ponechány v příkrých svazích soutěsky, protože by do plavební dráhy mohly padat i tak," uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Práce si vyžádaly úplnou uzavírku turistické cesty ze Zadní Doubice přes Hřebec směrem k obci Doubice.

Josefínské slavnosti v Terezíně.
Kraj seškrtal Rodinné stříbro, chce výběru top akcí vrátit původní prestiž

Oproti jiným podobným zásahům je tento kvůli nasazení vrtulníku velmi nákladný. Z velké části jej zaplatí město Sebnitz, které v soutěskách lodičky provozuje. Ze svého rozpočtu uvolnilo 73 500 euro, tedy přibližně 1,85 milionu korun. Pokud konečný účet bude vyšší, rozdíl zaplatí správa českého národního parku. "Pravděpodobně v lednu příštího roku obdobný zásah proběhne také na německé straně soutěsky. I zde bude souše ze soutěsky přepravovat vrtulník, Správa NP Saské Švýcarsko aktuálně vybírá dodavatele," dodal Salov.