Černý výlep. Problém opakující se při každých volbách. Při těch letošních je ale oproti minulým letům klidněji. Výjimka se ale přesto najde, a to  plachty krajského radního Petra Jakubce, které ve velkém zaplavily Šluknovsko. A velmi často byly pověšeny bez povolení.

Jedním z měst, kde se nepovolené plachty objevily, je 
i Rumburk. „Na průtazích městem se objevily bez řádného povolení předvolební plachty. Nebudu říkat, čí jsou. Ale již jsme je sundali. A sundáme každou bez rozdílu politické příslušnosti," říká mís-tostarosta Rumburka Darek Šváb s tím, že pokud některý 
z kandidátů vede osobní volební kampaň, musí dodržovat pravidla pro vyvěšování reklamy.

„O těch plachtách vůbec nic nevím, já jsem je tam nevěšel. O umístění plachet a plakátů se starají lidé, kteří mají na starosti celou volební kampaň," řekl Děčínskému deníku krajský radní.

Rumburk ale není jediným městem, kde se nepovolené předvolební plachty či plakáty objevily. Ve Šluknově plachtu například někdo pověsil přímo na uvítací tabuli při vjezdu do města.

„Ta plachta je tam bez povolení městského úřadu a o-kamžitě ji sundáme. Pověříme také městskou policii, aby projela celé město a zkontrolovala, zda nejsou nepovolené výlepy či plachty i v jiných částech města," řekla starostka Šluknova Eva Džumanová. Ve Šluknově se ale pravděpodobně nejedná o jediný černý výlep.

Podle informací Děčínského deníku jsou plakáty s Petrem Jakubcem oblepeny 
i sloupy elektrického vedení 
a osvětlení.

A další podobná plachta visí na zábradlí mostku v Království u Šluknova. Jedná se ale spíše o výjimky, oproti minulosti je podobných „pirátských" výlepů méně.

„Na výlepových plochách si to hlídá firma, která je má na starosti. Ale nic většího jsme prozatím nezaznamenali. V porovnání s minulými volbami je klid," dodal Darek Šváb.

Stejnou zkušenost mají 
i městští strážníci v Děčíně.

„Žádný velký černý výlep jsme doposud nenašli. Před čtyřmi lety to bylo výrazně horší, když jedna ze stran doslova oblepila město nepovolenými plakáty," tvrdí mluvčí děčínské městské policie Tomáš Pavlík.

Narazili jste na černý výlep plakátů či načerno vyvěšenou plachtu? Pošlete nám fotografii se stručným popisem místa na decinsky@denik.cz.