Více platných hlasů než vydaných obálek. Takovým výsledkem skončilo první kolo prezidentských voleb v jednom z děčínských okrsků. Takto v celém Česku chybovaly čtyři komise z celkových necelých 15 tisíc. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) tyto chyby nemohly ovlivnit konečný výsledek voleb, přesto připravuje pro volební komisaře další školení, ve kterém je upozorní na jejich povinnosti a správné postupy. Pokud by podobnou chybu udělali třeba v komunálních volbách, mohli by překreslit politickou mapu v daném městě či obci.

Na chybné sčítání upozornil jako první Deník už během sobotního sčítání hlasů. V okrsku 33 v Bynově měli v urně o šest obálek méně, než kolik měli celkem platných hlasů. V kolonce platných hlasů svítilo 101,15 procenta, standardně se přitom pohyboval podíl platných hlasů okolo 99,2 procenta.

Ilustrační foto.
Počty nesedí, okrsek v Děčíně má 101,15 procenta platných hlasů

„ČSÚ o chybě ví, zaznamenal ji při přejímce dat a komisi na to upozornil i příslušný program již při tvorbě zápisu. Naši pracovníci věc prověřili a data byla fyzicky zkontrolována,“ uvedl mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar s tím, že komisaři při své práci pochybili.

Slepené hlasovací lístky

Za chybu pravděpodobně mohou slepené hlasovací lístky. Například v jedné z komisí v Rumburku takto vyřadili asi pět hlasů, když v jedné obálce byly hlasovací lístky Andreje Babiše a Karla Diviše. Tedy kandidátů, kteří byli v sadě lístků řazení po sobě. Takové hlasy jsou neplatné, v obálce vhozené do urny smí být jen jeden hlasovací lístek.

Alexandr Vanžura, Děčínský deník
Chyby okrskových komisí vhání lidi do náruče konspirátorů, tomu musíme předejít

Kromě Děčína stejnou chybu udělali komisaři také v jednom okrsku v Brně a v dalších dvou na Moravě. Dohromady mělo být takto špatně započteno nejméně sedmnáct hlasů z celkových více než 5,6 milionu. Podle statistického úřadu nelze takovouto chybu nijak napravit, například přepočítáním. Nebylo by jasné, které z více než pěti set hlasovacích lístků odevzdaných v tomto okrsků mají být vyřazené. „O případném přepočítání může rozhodnout Nejvyšší správní soud, pokud by někdo podal podnět a soud jej shledal jako relevantní,“ doplnil Cieslar.

Komisaři za svou chybu ale nijak potrestáni nebudou. Podle vyjádření Ministerstva vnitra je není možné ani přes takto zásadní chybu odvolat a vyslat na jejich místo náhradníky. Zákon o volbě prezidenta republiky takovou možnost nenabízí. „Český statistický úřad všechny okrskové volební komise před volbami řádně proškolil k posuzování platnosti hlasů a jejich sčítání, sdělil různá úskalí, která mohou nastat. Přesto tento úřad nabídl, že opětovně komisi proškolí,“ řekl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil s tím, že komisaři nedodrželi předepsaný postup při sčítání hlasů. Úřad prozatím se zvýšeným dozorem nad chybující komisí nepočítá.