Také v Bynově byla volební účast výrazně vyšší než tomu bylo před pěti lety. Komisařům se ale podařilo při sčítání více než pěti stovek hlasů, respektive při jejich zápisu, udělat základní počtářskou chybu. Vydali 525 obálek a sečetli 529 hlasů, tabulka s výsledky tak ukazuje 101,15 procenta platných hlasů.

Volební sčítací software by přitom měl mít kontrolní mechanismy, které by podobný chybám zabránil. Podle mluvčího Českého statistického úřadu Jana Cieslara garant výsledků sčítání voleb o chybě ví. Zaznamenal ji při přejímce dat a komisi na to upozornil i příslušný program již při tvorbě zápisu.

"Naši pracovníci věc prověřili a data byla fyzicky zkontrolována. Lze konstatovat, že členové okrskové volební komise pochybili. Důvodem může být například nedůsledná kontrola při vyjímání hlasovacích lístků z obálek, které mohly být slepené," řekl Deníku Cieslar s tím, že tuto chybu nelze zpětně opravit, nicméně byla zaprotokolována.

Na sečtení děčínského okrsku 33 se poměrně dlouho čekalo. Patřil mezi posledních dvanáct okrsků z celkových 14 857 v celém Česku, které nebyly sečtené. O případném přepočítání může rozhodnout Nejvyšší správní soud, pokud by někdo podal podnět a soud jej shledal jako relevantní.

V jednom z děčínských okrsků mají více než 100 procent platných hlasů.V jednom z děčínských okrsků mají více než 100 procent platných hlasů.Zdroj: volby.cz