Zastupitelé přitom intenzivně jednali ještě před čtvrtečním zastupitelstvem, jeho začátek byl o čtvrt hodiny posunut. Ale ani to k žádné shodě nevedlo. V zastupitelstvu se nejen nenašla většina pro novou koalici, dostatek hlasů neměl ani navrhovaný program. Ten podpořilo pouze dvanáct zastupitelů. Naopak byl schválen protinávrh programu, který zahrnoval pouze volbu nového člena kontrolního výboru. Tím se stal Karel Kopecký.

„Byl jsem jediný, kdo nepodepsal výzvu pro konání tohoto zastupitelstva. Pokud někdo nemá uzavřenou koalici v počtu alespoň čtrnácti zastupitelů, tak jen mrhá časem všech, co tu dnes byli. Přijít sem a pokouše se o to, je nesmysl,“ řekl po krátkém zasedání primátor Jaroslav Hrouda (ANO) s tím, že pokud by o svolání nepožádali sami zastupitelé, v současné situaci by jej nikdy nesvolal.

Dosavadní jednání ztroskotala podle Hroudy na požadavcích jednotlivých účastníků. „Drhne to na tom, že jednotlivci mají neúměrné požadavky a často pravděpodobně nejsou ochotni ustoupit názoru většiny. Zatím vždy nějaká menšina nebyla ochotna akceptovat dohodu většinu, proto nedošlo ke shodě alespoň čtrnácti lidí,“ doplnil Hrouda.

Stejný názor má také zastupitel z bývalé opozice Martin Pošta (Volba pro Děčín). „Byl problém u některých osobností, které nechtěly slevit ze svých postů, a z vnitřních válek v některých stranách. Bohužel jsou tu lidé, kteří mají raději sebe na městě, než město v sobě,“ řekl Pošta.

Během posledních dní se v kuolárech mluvilo o dvou možných koalicí. Tou první možností by bylo pokračování současné koalice ANO a Našeho Děčína, kterou by podpořili komunisté. Oproti té předchozí by měla ale jiné personální obsazení, místa si měli prohodit Jaroslav Hrouda a dosavadní náměstek Jiří Anděl (ANO). Tato varianta ale padla, stejně jako širší koalice založená na volebním výsledku. V tomto případě se počítalo se všemi stranami s výjimkou komunistů a SPD.

close Děčínští zastupitelé si vyzkoušeli hlasování na dálku. info Zdroj: Deník / Alexandr Vanžura zoom_in

Hrouda odmítá, že by současná rada usilovala o to v současné podobě vládnout městu až do voleb v roce 2022. „Představit si to dokážu, ale byl bych tomu velmi nerad. I proto, že všech pět členů rady musí být vždy připraveno hlasovat. Nemůže si dovolit marodit nebo někam odjet,“ řekl primátor.

V současné době vede město pět členů bývalé rady. To je z dlouhodobého hlediska poměrně problematické. Stačí totiž, aby jeden jediný radní nemohl přijít a rada není usnášení schopná. Zákonem požadované minimum je totiž právě pět. Zároveň je to většina všech členů rady, děčínské zastupitelstvo si schválilo devítičlennou radu. Pro schválení jakéhokoliv návrhu je tak potřeba alespoň pěti hlasů. „Jsme v patové situaci. Každý z radních dnes má díky současné situaci právo veta,“ dodal Martin Pošta.

Koronavirová epidemie zasáhla také do jednání děčínského zastupitelstva, kterého se kvůli karanténě osobně nemohli zúčastnit Jiří Anděl a Valdemar Grešík. Ti hlasovali pomocí kartiček, které ukazovali během videopřenosu. Tlačítka u jejich stolků pak podle jejich volby stiskli zaměstnanci magistrátu, aby byla zaznamenána do záznamu jednání.

Předchozí vedení Děčína odvolali zastupitelé po dramatickém a nepřehledném jednání v červnu. Přímo během zasedání oznámil rezignaci Václav Němeček (ČSSD), čímž radniční koalice přišla o svého prvního člena. Následovalo odvolání náměstka primátora Vladislava Rašky (Náš Děčín), který zároveň vypověděl koaliční smlouvu. Jeho odvolání podpořil i primátor Jaroslav Hrouda, který byl následně spolu s dalšími třemi radními odvolán také. Zbývající radní pak na své funkce rezignovali. Rada však funguje, její odvolaní členové podle zákona zůstávají ve funkcích až do zvolení nové rady.

Nové vedení mělo zastupitelstvo zvolit již na svém jednání na konci srpna. Během prázdnin se ale zastupitelé nebyli schopni domluvit na žádné koalici. Po dlouhé diskuzi byl nakonec bod volby orgánů města stažen, nepadl totiž jediná návrh na primátora, jeho náměstky nebo další radní. V reakci na to se 26 zastupitelů domluvilo, že požádají primátora o svolání mimořádného zastupitelstva.