Rozhodnutí rady města o výběru nového ředitele jedné z děčínských základních škol vyvolalo bouři nevole nejen u učitelů, ale také u rodičů. Nelíbí se jim, že rada města nedala na doporučení konkurzní komise.

Ta dala na první místo v pořadí stávajícího ředitele školy Jiřího Olšu. Jenže na to rada nedala a do funkce ředitele jmenovala Karla Rajchla. Pořadí dané komisí totiž není pro radu závazné.

„Výběrová komise má hlas poradní a předkládá materiál radě města. Ta rozhoduje na základě všech informací, které má. Komise třeba neměla k dispozici dopis rodičů ze školy. A po přečtení tohoto dopisu jsme se znovu podívali do materiálů komise i na hodnocení odboru školství. Následně jsme rozhodli nevzít v potaz rozhodnutí výběrové komise, ale vybrat někoho jiného. Tak rozhodla rada," říká primátor Děčína František Pelant.

To ale vzbudilo velkou vlnu nevole nejen mezi učiteli školy, ale také mezi rodiči jejích žáků. Během několika dní vznikly hned dvě petice, které vystupují proti jmenování Karla Rajchla ředitelem této základní školy.

„V průběhu dvou dní jsme sesbírali více než tisíc podpisů pod naši petici proti jmenování Karla Rajchla ředitelem Základní školy Vojanova," říká člen rodičovského petičního výboru Robert Parlesák. Dalších 40 podpisů je pod peticí, kterou sepsali zaměstnanci školy.

Rodičům se nelíbí především to, že se Karel Rajchl ucházel o místo ředitele již na několika dalších základních školách, a obávají se, že pro Rajchla nebude jejich škola prioritou, ale pouze dalším krokem v jeho kariérním postupu.

Nelíbí se jim také to, že podle jejich názoru je volba Karla Rajchla ředitelem jejich školy otázkou stranické příslušnosti.

Že se již dříve ucházel o post ředitele v jiné škole a že je členem sociální demokracie, která stojí v čele děčínské radnice, Karel Rajchl nepopírá.

„Jsem členem ČSSD, přesněji MO v Jílovém. K tomuto bych dodal, že nemám žádné osobní vazby na členy Rady města. Tam mají navíc zásadní slovo i opoziční politici z Volby pro město, kteří by těžko připustili nějakou stranickou agitku," říká a dodává, že se v minulosti již o jiná místa ředitele ucházel. Vidí v nich totiž možnost k seberealizaci. Konkurs na post ředitele školy ve Vojanově ulici je jeho třetím.

„V posledních dnech jsem vláčen po celém městě jako zavrženíhodná kreatura. Jsem různými pomluvami označován za pedofila, defraudanta, stranického protekcionistu či prostě jen prostého ignoranta, který se chystá rozvrátit organizační strukturu školy a propustit většinu zaměstnanců. Nic z uvedeného není pravda," doplnil Karel Rajchl. Začíná se přitom proslýchat, že v případě jeho jmenování ředitelem školy valná část zaměstnanců odejde.

Velmi bouřlivá reakce na volbu nového ředitele přinutila radu města k novému jednání.

„Znovu tento bod projednáme v radě města a porovnáme obě strany, které se k tomu vyjadřují. Na jednání zastupitelstva byli slyšet jen zastánci současného ředitele Olši. Ta druhá strana tam slyšet nebyla," ujistil odpůrce nového ředitele primátor František Pelant.