S velkými problémy s nedostatkem pitné vody se potýkají například v Ludvíkovicích nedaleko Děčína. Ty berou vodu z vlastních zdrojů, 
v případě nouze se mohou příležitostně napojit na vodovod ze Hřenska.

„Naše vlastní zdroje stačí při standardním odběru. Na jaře, nebo když je nějaká poru-cha, tak voda nestačí dotékat 
a vodojem se rychle vyprázdní," vysvětluje ludvíkovický starosta Jiří Šturma. V takovém případě pak musí obec zajistit doplňování vodojemů z cisteren. Ty jezdí i k domům, ve kterých neteče voda.

Problémy jsou především při vyšších odběrech, kdy například lidé hromadně napouští bazény. V tu chvíli totiž veškerá voda, která do vodojemu přiteče, odtéká rovnou do řadu, nevytvoří se dostatečný vodní sloupec a ve vodovodu není dostatečný tlak.

„V tu chvíli přestane v některých, především výše položených částech Ludvíkovic, téct voda," pokračuje Šturma s tím, že obci chybí jakákoliv regulace v napouštění bazénů.
S těmi mají problémy například i v Malé Veleni nedaleko Benešova nad Ploučnicí.

„Našim největším nepřítelem jsou bazény. V loňském roce nás stálo doplňování vodojemu 80 tisíc korun, což jsou pro nás velké peníze," říká starosta Malé Veleně Václav Růžička.

V Malé Veleni mají každý rok problémy v jiné části obce. Předloni to bylo například v Soutěskách.

„Byli jsme tam nuceni otevřít nové prameniště. 
V budoucnu bude ale nutné hledat nové zdroje pitné vody, což bude stát nemalé peníze," dodává Růžička.

To v Ludvíkovicích se již blýská na lepší časy. Nad obcí totiž dělá Česká geologická společnost průzkumný vrt, který měl zjistit možnost čerpání vody. Vrt dělali geologové v rámci geologického průzkumu probíhajícího po celé republice.

„V prosinci tento projekt končí a oni nám jej mohou předat do užívání. A to bezplatně, protože projekt byl hrazen z veřejných zdrojů. Pokud ta voda bude vyhovovat a bude to technicky možné, tak to náš problém vyřeší," říká Jiří Šturma. Obec v současné době jedná o co nejrychlejším předání vrtu, jehož přesná vydatnost zatím není známá.

V Ludvíkovicích na tamní radnici často směřují stížnosti kvůli netekoucí vodě. V některých lokalitách totiž neteče i několik dní po sobě, především v odpoledních a večerních hodinách.

„Lidé po nás chtějí, abychom pustili další vodu. Jenže my ji nemáme. Když pustíme přes den přívod od Hřenska, tak se bez vody ocitne sousední Kámen. Zatím máme jen formu doporučení, jak lidé mají nakládat s vodou, ve smlouvách mají stanovený počet kubíků, které mohou za jeden den odebrat. Proto nyní připravujeme postupy, jak to ošetřit tak, aby to bylo vymahatelné," nastiňuje plány pro nejbližší budoucnost starosta Ludvíkovic Šturma.

Podle jeho názoru by řešením byly častější kontroly denního odběru a tyto limity nastavit smluvně. Limit je v současné době jeden kubík za den. Pokud by odběratelé tento limit porušili, mohli by být určitým způsobem sankcionováni. Například znásobením ceny odebrané vody.

Jednou z možností kontrol by mohly být měřáky spotřeby s dálkovým odečtem dat, které by umožnily poměrně častou kontrolu spotřeby. Pokud se dělají odečty například jednou za půl roku, je do takto dlouhé doby poměrně snadné rozpočítat i napouštění bazénu. Pořízení takových měřáků je ale poměrně finančně náročné. Nyní tak bude nutné zmapovat největší odběratele nebo majitele bazénů.