Jedním z přibližně 220 míst, která se k vodě připojí, je i jiříkovský klášter sloužící dnes Schrödingerovu institutu. „Zatím nám voda utáhne celý areál, ale připravujeme se na budoucnost, kdy i v naší studni, stejně jako v řadě jiných ve Filipově, bude málo vody. Nebo dokonce žádná,“ vysvětluje ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová, proč se rozhodli připojit k chystanému vodovodu. Kromě dostatku vody je důvodem k připojení i stabilní čistota z vodovodu. V posledních letech totiž studnu u filipovského kláštera trápí znečištění z nedalekých polí. „Tři roky jsme mohli vodu využívat jen jako užitkovou, protože měla příliš vysoký obsah pesticidů. Ani dnes ale příliš vábně nevoní a na pití používáme balenou vodu,“ dodává Doušová.

Poprvé by se na nový vodovod mělo všech více než 200 domů připojit za dva roky. O připojení na vodovod neměli zájem majitelé jen přibližně 30 nemovitostí. Pokud vše půjde dobře, poprvé by se mělo kopnout do konce letošního roku. „Očekáváme cenu mezi 70 a 80 miliony, závisí to na výsledku výběrového řízení, které připravujeme. Až 40 milionů korun by mohla pokrýt dotace, měli bychom získat i příspěvek od vodárenské společnosti za příspěvky,“ říká místostarosta Jiříkova Jindřich Jurajda.

Poprvé Jiříkov o dotaci na vybudování vodovodu do Filipova, který dlouhodobě trápí sucha a prázdné studny, žádal v roce 2020. Na první pokus ale neuspěl, v dotačním programu totiž bylo málo peněz. Na druhý pokus ale již byl úspěšný. Nové potrubí povede od základní školy v Jiříkově Filipovskou ulicí, počítá se také s několika odbočkami z páteřního vodovodu do vedlejších ulic.

Pavel Sedláček z Filipova si musí pro vodu chodit do cisterny, jeho studna vyschla.
Problémy s nedostatkem pitné vody má až polovina obyvatel Filipova

Na jiných místech, která jsou odlehlá, nebo by bylo technicky velmi komplikované, a proto i nákladné přivést vodovod, se spoléhají na hluboké vrty. Jedním z takových míst je i Ovesná, která je součástí Benešova nad Ploučnicí. Tam se rozhodli řešit problémy s nedostatkem vody 200 metrů hlubokým vrtem. Běžné studny nebo vrty jsou výrazně mělčí. V případě Ovesné je ale potřeba se provrtat až pod úroveň Ploučnice hluboko v údolí.

„Předpokládaná cena je 4,5 milionu korun. Jaká bude ta skutečná, ukáže výběrové řízení,“ uvedl starosta Benešova nad Ploučnicí Petr Jansa. Celou částku ale nebude radnice platit ze svého rozpočtu, 60 procent uhradí prostřednictvím dotace. Právě její získání bylo důvodem, proč se do vrtu pustil Benešov a nikoliv vodárny. Podle Jansy by totiž vodárenská společnost tuto dotaci kvůli nastaveným pravidlům dotačního programu získat nemohla.