Střechám městských budov dává letošní zima pořádně zabrat. Děčínský magistrát zatím ví o škodách v řádu několika stovek tisíc.

Nejvíce poškozenou budovou je zřejmě městské divadlo. „Díky neustálým změnám počasí se voda dostala pod okapnice, kde zmrzla a roztrhala římsu téměř po celé straně budovy směrem k Teplické ulici,“ ukazuje na škody na budově ředitel divadla Jiří Trnka. Podle něho bude nutné tuto část střechy vyměnit, a to přesto, že je stará pouze patnáct let. „Podle informací, které jsem získal od odborníků ale tehdejší stavitel odvedl dobrou práci. Držel se totiž norem, které nepočítaly s takovým množstvím sněhu. Proto dovolovaly umístit okapnice příliš blízko stěny,“ vysvětluje příčiny havárie Trnka s tím, že tyto normy dnes již neplatí.

Voda se ale dostala až do přízemí divadla. Kromě skvrn na stropech a propadlých podhledech jsou stopy pro protečení vody nejvíce patrné na balkonu nad jevištěm. „Nejen barva a možná omítka jsou poškozené. Obávám se, že dojde k nejhoršímu a odnesou to i zdobné štuky na stropu velkého sálu,“ netají obavy před nejhorším Trnka. Podle předběžných odhadů bude stát oprava střechy divadla zhruba sto tisíc. Jaké ale budou konečné škody na vnitřní a vnější fasádě, to si Trnka netroufá odhadnout. „Záleží na tom, kolikrát ještě nasněží a jaká bude zima. Ale podle mne se budeme pohybovat ve stovkách tisíc,“ dodal ředitel divadla.

Stejné problémy sužují také kino Sněžník, které spadá pod správu městského divadla. „Střecha kina je špatně konstrukčně vyřešena. Jsou to jakoby dvě stříšky nad sebou a díky špatně umístěným okapnicím pod tu vrchní zatéká. A mráz pak dílo dokonal,“ popisuje Jiří Trnka. V kině totiž přesluhuje také elektroinstalace, která je stará více než 40 let a již nevyhovuje dnešním předpisům. A tak musí děčínský magistrát najít nejen zhruba sto tisíc na opravu střechy, ale ještě navíc další zhruba půl milion na rekonstrukci elektrických rozvodů.

Další problematickou budovou v majetku města z pohledu kvality střechy je plavecký areál na Starém Městě, kde je problém s izolací v mezistřešním prostoru. „Ta střecha se nám prostě rozpadá. Naši pracovníci se snaží dohledat projektovou dokumentaci, ze které chceme zjistit, zda zhotovitel postupoval v souladu s projektem. Pokud ne, budeme se snažit řešit tuto havárii v reklamačním řízení,“ řekl primátor František Pelant a dodal, že celkové náklady na odstranění havarijních stavů dosáhnou částky 26 milionů.