Vzniklo v objektu bývalé školy a od července nabídne občerstvení v čajovně, prostory pro konání vzdělávacích kurzů a přednášek, kosmetické a masážní studio.

Zrekonstruovaná budova také poskytne zázemí záj-movému spolku Vlčihorská zahrada, který již od roku 2000 provozuje v blízkosti budovy unikátní bylinnou zahradu, založenou na principech permakultury. Slavnostně bude Návštěvnické centrum otevřeno 24. června u příležitosti zahájení Svatojánských slavností bylin.

Investorem do pořízení budovy, její následné rekonstrukce i provozu je společnost Nobilis Tilia. Přední český výrobce přírodní a bio kosmetiky totiž sídlí v nedalekém objektu, kde má jak výrobu, tak i celé zázemí společnosti. V nově vybudovaném Návštěvnickém centru proto také našla nové, větší prostory reprezentativní prodejna výrobků této značky.

„Od doby, kdy společnost Nobilis Tilia zakotvila pod Vlčí Horou, je jejím sousedem původní vesnická škola z roku 1910. Poté, co přestala být školou, stala se penzionem s restaurací, později komunitním domovem, a nakonec téměř opuštěnou upomínkou všeho, čím byla. A protože je přirozenou potřebou společnosti pečovat 
a smysluplně se rozvíjet, zrodil se nápad vybudovat zde Návštěvnické centrum, propojené jak s interaktivní zahradou, tak se stávajícím areálem Nobilis Tilia," vysvětluje záměr Adéla Zrubecká, spolumajitelka společnosti Nobilis Tilia a dodává:. „Prvotní myšlenka vznikla v létě 2014, od prosince 2015 do letošního dubna probíhala rekonstrukce interiérů, v květnu pak přišly na řadu úpravy okolí budovy."

Návštěvnické centrum 
i zahrada budou přístupné veřejnosti bezplatně, centrum od května do září vždy mimo pondělí, od října do března pak od úterý do soboty, zahrada je volně přístupná po celý rok.

Svatojánské slavnosti K nejznámějším projektům spolku patří letos již 18. ročník Svatojánských slavností na loukách 
v areálu společnosti.
Od 24. do 26. června nabídnou sérii přednášek odborníků z oblasti botaniky, osobnostního rozvoje, zdravého životního stylu, tvůrčí dílny pro dospělé i děti, divadelní a hudební představení. Je na co se těšit.