Své chyby si naštěstí včas všiml a stačil zastavit ještě před vjetím do výhybky. Vlaky se od sebe zastavily na vzdálenost přibližně 900 metrů. Provoz na trati mezi dvěma krajskými městy byl znovu obnoven podle webu Českých drah přibližně v 8.30 hodin.