Jmenování nové vlády přinese celou řadu změn, které se pochopitelně budou dotýkat i regionu Děčínska. Šluknovský výběžek stejně jako jižní část okresu trápí obrovská nezaměstnanost. Pravicová vláda bude tuto problematiku řešit hlavně zpružněním zákoníku práce a zjednodušením podmínek pro podnikání.

„Zaměstnanosti v okrese Děčín pomůže například možnost zaměstnat absolventa nejenom na dobu určitou, což prakticky znamenalo jejich diskvalifikaci, byť původní záměr měl absolventy vlastně chránit,“ říká Tomáš Tesař, předseda krajské organizace TOP09.

Zpružnění zákoníku práce se projeví například i ve snížení odstupného, kdy za každý odpracovaný rok dostane zaměstnanec pouze jeden plat jako odstupné. Zvýší se i počet hodin, které je možné odpracovat jako dohodu o provedení práce na tři stovky.

Vláda chce dále zesnadnit podnikání. Například tím, že zjednoduší administrativní nároky pro založení firmy nebo daňovým přiznáním na jednu stranu papíru.

„Zavedeme pravidlo, že úředník nesmí od žadatele požadovat potvrzení od jiného úředníka veřejné správy,“ píše se v koaliční smlouvě. „Živnostníci jsou totiž největší zaměstnavatelé v republice a sakra si zaslouží, aby jim stát nepřekážel“, dodává Tesař.

V energetické koncepci, kterou vypracovala minulá vláda Jana Fischera, se počítá s výstavbou jezů na Labi, nicméně je otázkou, nakolik se ke koncepci přihlásí současná vláda. Podle poslance za ČSSD Jaroslava Foldyny jsou jezy stále aktuálním tématem.

„Z neformálních rozhovorů s kolegy i z jiných stran jsem přesvědčen, že téma jezů stále žije. Dáváme dohromady tým, který by pracoval na novele zákona o liniových stavbách,“ říká Foldyna, podle kterého jsou jezy jakousi „hladovou zdí“, jejíž stavba dá lidem práci.

Zákon o liniových stavbách by se týkal i silničních a železničních staveb, tedy i dostavby dálnice D8, přivaděče do Děčína a v budoucnu i vysokorychlostní železniční tratě spojující Berlín s Prahou.

Děčínský primátor Vladislav Raška z ODS je stejně jako Jaroslav Foldyna přesvědčen o smysluplnosti výstavby jezů.

„Co se týká jezů jsem optimistou, a to víc než dvanáct let. Tedy nemyslím si, že je současná snaha celoročně splavnit dolní tok řeky Labe mrtvou záležitostí.“

Stejný názor má i předseda děčínské organizace Věcí veřejných Ota Dračka, který v květnovém rozhovoru pro Děčínský deník dokonce naznačil své podezření týkající se jejich výstavby.

„Existují signály, že proti jezům jde lobby německých drah, které mají logicky zájem na ovládnutí trhu. Jezy a vodní doprava by byla pochopitelně silným konkurentem.“

Problematiku jezů však vidí Tomáš Tesař z TOP 09 jinak.

„Podle mě jsou jezy mrtvou záležitostí. Neznám jediný důvod pro to, utratit čtyři a půl miliardy korun za věc, o jejímž přínosu je tolik pochyb,“ vysvětluje Tesař.

Hlavním tématem vlády bude boj proti zadlužování. Zastavení růstu státního dluhu lze provést dvěma způsoby, zvýšením daní nebo snížení výdajů. Pravicová vláda se vydá druhou cestou, přičemž předpokládá snížení rozpočtů jednotlivých ministerstev o 10%, včetně výdajů na platy státních zaměstnanců a sociální dávky.

„Výrazné omezení sociálních dávek a důslednost kontrol při vyplácení umožní zamezit využívání dávek jako alternativu místo práce“, doplnil Tesař.

Sociální demokraté argumentují tím, že snížení mezd státních zaměstnanců a snížení sociálních dávek sníží koupěschopnost obyvatel a přidusí z krize se zvedající ekonomiku. Nicméně tento spor dvou ekonomických škol provází západní společnost již od časů hospodářské krize ve 30. letech.

„Pokud se podaří naplnit koaliční smlouvu tak nejen pro obyvatele Děčínska bude vláda přínosem,“ říká primátor Raška.

Jaroslav Foldyna ze sociální demokracie si naopak myslí, že nás od vlády Petra Nečase nečeká mnoho dobrého a svůj postoj zdůraznil vyvěšením černé vlajky na svém facebookovém profilu.