Velké parkoviště ztrácející se kamsi do luk. Tak dnes vypadá největší náměstí ve Varnsdorfu. V příštích letech by se to ale mělo změnit, radnice totiž plánuje jeho opravu za desítky milionů korun. Ještě letos by město chtělo mít zpracovanou projektovou dokumentaci.

„Samotnou opravu bychom chtěli zahájit do dvou let, spíše ale už příští rok,“ nastínil načasování rekonstrukce náměstí místostarosta Varnsdorfu Josef Hambálek s tím, že hlavní změnou by mělo být omezení počtu parkovacích míst.

Po obnově celé plochy by auta měla stát už jen po obvodu náměstí. Většina parkovacích míst by se pak přesunula na dnešní autobusové nádraží, jeho přestavba začala tento měsíc. Dopravní terminál totiž bude výrazně menší, než tomu bylo dosud.

Podle velmi předběžných odhadů by zvelebení náměstí mělo vyjít na 20 až 40 milionů korun. Velký rozdíl v odhadu vysvětluje Hambálek tím, že teprve budou probíhat jednání se správci inženýrských sítí. Pokud budou požadovat přeložky vedení elektřiny nebo plynu, přiblíží se náklady k horní hranici odhadu.

„Máme zkušenosti s rekonstrukcí prostranství U Věžičky, kde náklady stouply o 30 procent. Nikdy nevíte, co je pod zemí. Našli jsme tam staré sklepy nebo i žumpy,“ řekl Josef Hambálek.

O budoucí podobě náměstí budou moci rozhodnout přímo obyvatelé města. To na svém webu zveřejnilo několik studií městského architekta Borise Šonského.

„Zadáním bylo upravení ploch náměstí, zachování tradiční žulové dlažby, zpracovat dopravní řešení křižovatky a úpravu šíře páteřních komunikací, návrh vodního prvku v centrální části,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku města a investic varnsdorfské radnice Jaroslav Beránek.

Své připomínky k návrhům mohou lidé doručit na městský úřad elektronicky nebo písemně do konce dubna. „Veškeré připomínky, názory, dotazy, návrhy na doplnění laické i odborné veřejnosti budou předány zpracovateli, který po jejich vyhodnocení případně doplní či dopracuje po schválení ze strany zadavatele do finální podoby architektonické studie,“ dodal Beránek.

Oproti jiným městům, jako je třeba Děčín nebo Benešov, se ve Varnsdorfu nerozhodli jít cestou architektonické soutěže a vypracování variant možné podoby náměstí svěřili jen městskému architektovi.

„Je spousta měst, kde se do soutěží pustili, protože je to pro ně důležité,“ řekl děčínský městský architekt Ondřej Beneš. Tomu se například podařilo v Děčíně prosadit zpracování studie na revitalizaci sídliště v Bynově pomocí soutěže. V té hrály hlavní roli reference přihlášených architektonických studií.

Podle místostarosty ale nebyl k vypsání architektonické soutěže důvod. „Pokud by tam byla změna tvarů, prvků, tak soutěž uspořádáme. My ale do dispozičního řešení zasahovat nebudeme, i dlažbu použijeme původní,“ doplnil Hambálek.

Problémem náměstí je na jedné jeho straně chybějící zástavba. V 70. letech šly domy k zemi. Na využití tohoto pozemku ale město nyní nemá vliv, patří totiž soukromému majiteli. S ním podle Hambálka radnice jedná. Představy majitele parcely a radnice o podmínkách převodu pozemku na město se ale rozcházejí.