Pomalé obnovy se dočkal kostel svatého Martina v Markvarticích. Ještě na počátku 90. let minulého století ruina, ze které zbývaly již jen obvodové zdi, dnes svítí do dálky novou omítkou. A tento týden se kostel dočkal nových vitrážových oken.

„Kostel svatého Martina v Markvarticích prochází již desátým rokem náročnou rekonstrukcí. Povstává totiž z trosek, obnovujeme jej z obvodových zdí, které se do roku 1989 zachovaly," řekl Marcel Hrubý, materiální správce farnosti.

Poslední bohoslužba v kostele se uskutečnila zřejmě v roce 1966. Kostel byl ale již tehdy v dezolátním stavu. Bývalý režim jej totiž odsoudil k zániku a jen málo stačilo, aby se ocitl na seznamu odstřelených kostelů Děčínska, kterých bylo více než deset.

Dnes má kostel nejen nové krovy a břidlicovou střechu, kopii báně věže namísto původní naprosto shnilé, ale také venkovní fasády, vnitřní omítky a klenby ze železobetonu.

Loni se podařilo postavit novou kruchtu a byla osazena první tři vitrážová okna, která zobrazují hlavní patrony německých diecézí, které pomáhaly nebo pomáhají se znovuvybudováním kostela svatého Martina. Bez jejich pomoci by vzhledem ke statisícovým nákladům nebylo možné nové vitráže osadit.

Zároveň s rekonstrukcí kostela probíhá i restaurování mobiliáře, který pochází z kostela svatého Martina v Robči u Úštěka.

„V letošním roce začneme pracovat také na generální opravě varhan. Doufáme, že ke znovuvysvěcení kostela, které plánuji na období 2015-2016, bude obnoven celý areál. Rekonstrukce kostela svatého Martina v Markvarticích je sledována s velkým zájmem široké veřejnosti. Nejen, že je nepřehlédnutelnou dominantou celého kraje, ale málokdo ještě věřil, že se torzo kostela dá ještě vůbec zachránit," doplnil Marcel Hrubý.