Podle vyjádření ŘSD z letošních letních prázdnin měla začít stavba již během září.

Teď je ale všechno jinak. Stavba se totiž opět odkládá. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem největší dopravní stavby posledních let v Děčíně, nemá ještě všechna potřebná povolení.

„Byla zahájena všechna řízení pro vydání nutných stavebních povolení s tím, že předání staveniště předpokládáme v říjnu 2015, přičemž přesný termín není možno stanovit," uvedla na dotaz Deníku mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Konkrétní datum totiž závisí na nabytí právních mocí jednotlivých povolení. Teprve poté bude moci Ředitelství silnic a dálnic rozhodnout 
o předání staveniště. Navíc mohou stavbu letos a na začátku dalšího roku ovlivnit také klimatické podmínky.

Vilsnická spojka je posledním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 
a I/62 městem. Podle Ředitelství silnic a dálnic odvede tranzitní dopravu z Ústecké ulice, sníží se tak hlučnost 
a prašnost v obytné zástavbě 
a zjednoduší se doprava v okolí průmyslové zóny Rozbělesy.

Stavba zahrnuje vybudování komunikace v úseku od nadjezdu vlečky Kovošrotu po napojení na stávající most přes Labe. Délka nového úseku je zhruba 1,9 kilometru. Jen ramena mimoúrovňové křižovatky by měla mít kolem půl kilometru. Ta by měla pomoci například při velkých povodních, kdy voda zaplavuje nájezd na Nový most na podmokelské straně Labe.

Náklady jsou podle Ledvinové 526,93 milionu korun. Tuto cenu ŘSD vysoutěžilo již před několika lety, kdy byly ceny stavebních prací výrazně vyšší než nyní.

„Součástí stavby jsou napojení na stávající komunikace, mimoúrovňová křižovatka, mostní objekty, opěrné a zárubní zdi a přeložky inženýrských sítí," popsala mluvčí s tím, že hotovo by mělo být za půl druhého roku.

„Omezení provozu se bude týkat především úplné uzavírky ulice Dělnická, resp. Podmokelská," uvedla Ledvinová.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele, které se uskutečnilo už v roce 2008, zvítězilo Sdružení Děčín – Vilsnice, kde vedoucím účastníkem je firma EDS Holding.

Na přeložku bude navazovat nově připravovaná varianta vyústění silnice I/13 jako budoucího dálničního přivaděče dálnice D8.
V tuto dobu přitom již měly práce na spojce finišovat. Před dvěma lety předpokládalo ŘSD zahájení stavby v roce 2014 a její dokončení na závěr letošního roku.

Děčín si od Vilsnické spojky slibuje nejen zlepšení dopravy a částečné zklidnění centra města. Spojka by totiž mohla díky svému řešení fungovat i při povodních. Ty opravdu velké zatápějí nájezd na Nový most, který je při vysokých vodních stavech jedinou spojnicí pro auta přes Labe.

Nájezd na Tyršův most na nábřeží je v takových okamžicích pod vodou a hasiči se snaží udržet průjezdný Nový most. Díky Vilsnické spojce, která částečně povede po estakádě, by mohli pomáhat na jiných místech města.

Vilsnická spojka vznikne na místech bývalé ulice Práce. Ta byla postupně bourána především v 80. letech minulého století, poslední domy za vlakovým nádražím pak padly v první polovině 90. let. Od té doby sloužilo prostranství po ulici Práce například jako skladiště jedné z děčínských továren.

Vilsnická spojka není jedinou stavbou, na kterou Děčín čeká. Další je dálniční přivaděč, kde jsou ve hře tři varianty stavby, kudy by mohl vést. Každá z nich má své příznivce a odpůrce; rozhodnutí tak ještě nepadlo.