Začátek 90. let. Rok 2009. Ani jeden z termínů zahájení stavby Vilsnické spojky v Děčíně nevyšel. Posledním ohlášeným termínem, kdy měla stavba klíčové dopravní spojky v Děčíně začít, bylo letošní léto. Ale ani letos se bagry do bývalé ulice Práce nezakousnou. Ředitelství silnic a dálnic přesunulo kvůli vyjasnění majetkových vztahů zahájení stavby přeložky silnice na Ústí nad Labem na jaro 2015.

Letos přitom mělo být v Děčíně na této důležité dopravní stavbě proinvestováno 100 až 150 milionů korun. Alespoň tak zněly informace z počátku letošního roku. Všechno je ale jinak.

„Stavba bude zahájena po vydání a nabytí platnosti všech stavebních povolení a 
s ohledem na povětrnostní podmínky v termínu do jara 2015," uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký na dotaz Deníku.

Stavbu brzdí především majetkové vztahy, přibližně 600 milionů, na které stavba včetně daně z přidané hodnoty vyjde, má stát již připravené.

„V březnu jsme schválili převod pozemků na Constellium, které je použilo pro směnu s jinými pozemky," říká náměstek primátora Pavel Sinko.

Právě tyto pozemky ve vlastnictví metalurgické firmy byly potřeba pro stavbu Vilsnické spojky. Jenže směna se zasekla. Navíc do příprav Vilsnické spojky vstoupila ministerstva dopravy i životního prostředí.
„Podařilo se nám přesvědčit obě ministerstva, aby 
s Vilsnickou spojkou pohnula. Vše se podařilo dotáhnout na konci srpna," dodává náměstek Sinko.

To potvrzuje také Jan Studecký.

„Nyní jsou činěny ostatní kroky, které byly podmíněny právě vyřešením majetkoprávních problémů,  vedoucí 
k vydání  zbývajících stavebních povolení, jako dořešení podmínek přeložky vlečky, nájemních smluv, věcných břemen nebo plnění podmínek stanovených pro stavební řízení," dodává mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Podle ŘSD je Vilsnická spojka dokončení přestavby průtahových silnic I/13 a I/62 v Děčíně, se kterou se začalo před téměř čtyřiceti lety. Denně po silnici mezi Ústím nad Labem a Děčínem projede podle sčítání dopravy na devět tisíc automobilů.

„Tato silnice má proto velký význam nejen pro uvedené meziměstské spojení, ale současně je také, společně se silnicí I/13, součástí mezinárodního silničního tahu E442, důležité spojnice regionálních center a průmyslových aglomerací Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje," píše ŘSD v informačním letáku k Vilsnické spojce.

V rámci stavby spojky, která bude mít necelé dva kilometry, totiž vyroste na levobřežním sjezdu z Nového mostu nové mimoúrovňové šestiramenné křížení, které odvede část dopravy od Liberce na Ústí nad Labem právě na novou přeložku po nové estakádě. Jen větve mimoúrovňové křižovatky budou mít dalšího více než půl kilometru. Ty by měly pomoci například při velkých povodních, kdy voda zaplavuje nájezd na Nový most na podmokelské straně Labe.

Přeložka silnice první třídy 62 z Děčína na Ústí nad Labem ale není jediný nekonečný příběh stavby silnic vlekoucí se desítky let. Další takovou stavbou je přivaděč k dálnici D8. Ředitelství silnic a dálnic již několik variant stavby komunikace předložilo. Jejich vliv na životní prostředí se posuzoval v letech 2004 až 2008. Jedna studie například počítala i s tím, že by přivaděč vedl v místech, kde je dnes železnice, takzvaná Kozí dráha. To by ale podle odpůrců problémy 
s hlukem a exhalacemi z dopravy nevyřešilo.

Další možností byl přivaděč v údolí Chrochvického potoka, kde se ale proti zamýšlené výstavbě bouřili místní domkaři a zahrádkáři. Tuto variantu proto Ředitelství silnic 
a dálnic uložilo k ledu. Poslední zvažovanou možností byl tunel skrz Pastýřskou stěnu a obří most přes údolí Jílovského potoka. Nic z toho ale zatím neprošlo.

Nekonečný příběh Vilsnické spojky v Děčíně
O Vilsnické spojce se mluví již více než třicet let. Kvůli její stavbě bylo nutné zbořit prakticky celou ulici Práce, kde bydleli především drážní zaměstnanci.
První domy padly k zemi na počátku 80. let minulého století, poslední demolice obytných domů zde proběhly v roce 1993.
Od té doby se prakticky nic nezměnilo. Prostranství u bývalé ulice Práce dlouhé roky využíval Ferox jako skladiště vyrobených zásobníků. O skutečném zahájení stavby se přitom mluvilo již před šesti lety s tím, že hotovo by mělo být nejpozději v roce 2010.
Stát tehdy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic dokonce vysoutěžil stavební firmu. Podílet se na ní budou firmy Salema Construction (bývalé EDS Holding), AZ Sanace, Silnice Group. Přestože od té doby klesly ceny stavebních zakázek mnohdy i o desítky procent, ŘSD o vyhlášení nové soutěže neuvažovalo.
Jenže kvůli státním úsporám skončil projekt na mnoho let u ledu. Znovu se o stavbě začalo mluvit loni, kdy město začalo tlačit jak na ministerstvo dopravy, tak i Ředitelství silnic a dálnic.
Znovu ale došlo k posunutí zahájení stavby. Nejprve se mluvilo o polovině letošního roku, následně o přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí. Zatím posledním termínem, který Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo, je jaro příštího roku.