Kořeny Vilémovské pouti sahají až do 17. století, kdy se dle pověsti nemocná dcera místního sedláka uzdravila vodou z místního pramene. Tehdy se zvěst o zázračných účincích vody šířila po okolí rychlostí blesku. Panství v Lipové, na jejímž území se Vilémovský pramen nacházel, u něj nechalo postavit kapli. Popularita léčivého pramene ovšem rostla takovou rychlostí, že nový majitel panství neváhal a v roce 1728 na místě postavil kostel. Ve Vilémově se od té doby pořádají každoroční poutě. Konají se vždy okolo 15. srpna, kdy byl kostelík vysvěcen.

Dnes trvá Vilémovská pouť necelé tři dny. Před druhou světovou válkou byla situace ovšem zcela jiná - oslavy trvaly neuvěřitelných osm dní a sjížděli se na ně především Lužičtí Srbové, kteří přijížděli v dlouhých procesích.

Před námi je další ročník Vilémovské poutě, který bude od 16. do 18. srpna. Hlavní program bude v sobotu 17. srpna. Hlavní část programu se bude odehrávat u sportovní haly, kde je dostatek místa pro velký počet návštěvníků. Mezi největší lákadla a hlavní hvězdu patří Prague Queen, se svojí skvělou show. Návštěvníky určitě rozpohybuje a zapojí do svého vystoupení i bubenická show Tokhi & the Groove Army. Je to temperamentní bubenická show, která si diváky natolik podmaní, že se doslova poddají její nespoutané síle a nezdolné energii. Další lahůdkou bude Cimbálová muzika Dušana Kotlára z Liberce. S širokou žánrovou pestrostí lidových písní z Moravy, Slovenska, Čech získala velmi dobré renomé, vybírá si hudební lahůdky z country a jazzu, nevyhýbá se operetnímu či opernímu repertoáru, který interpretuje po svém, ale ctí jeho zákonitosti. Prostor dáváme také místním umělcům. Letos zde vystoupí mladá, nadějná zpěvačka z Vilémova Markéta Suková, představí se také mažoretky ZŠ Vilémov. Na závěr zahraje kapela Nová škola z Mikulášovic.

Myslíme i na děti a proto bude na Vilémovské pouti bohatý program i pro ně. Jedním z nich bude Tovaryšská stezka, která bude zahrnovat několik výrobních stanovišť. Smyslem stezky je, aby si děti vyzkoušely od A do Z co vše obnášelo, když musel Tovaryš do světa a co vše se musel naučit, než vydělal první groš. Stezka bude speciálně zaměřena na nitě a tradiční řemesla našeho kraje. Pro naše malé návštěvníky vystoupí i Hopsík. Hopsík je zábavný, interaktivní a akční program pro děti. Děti se také budou moct projet na koních, které k nám přiveze Radek Sadovský. Můžete se také těšit na fotokoutek Happy Box - vysmáte foto na počkání.

Tatínkové, dědečkové a vůbec všichni se mohou pokochat pohledem na nablýskané vozy a to ve 12 hodin, kdy do Vilémova zavítá průjezd veteránů. Bohatého občerstvení bude letos ještě více, takže budete mít pestrou škálu laskomin, které vám naší pouť ještě více zpříjemní. Samozřejmostí bude i stánkový prodej, taktéž zaměřen na místní kraj. Po celou dobu konání poutě budou na místě pouťové atrakce pana Fialy.

Svátek Nanebevzetí Panny Marie padá na 15. srpna, avšak vilémovskou tradicí je začít s oktávem na vigilii, tedy v předvečer slavnosti. Tak tomu bude i letos a oktáv zahájíme 14. srpna v 18 hod mší svatou, kterou bude celebrovat Mons. Karel Havelka. Poté bude každý den sloužena mše svatá až do 21. srpna, a to vždy v 18 hod. Výjimku tvoří pouze neděle 18. srpna, kdy začne slavnostní bohoslužba v 15 hod. Slavnost bude umocněna hudebním doprovodem, o který se postará Vilémovský chrámový sbor a Rumburský komorní orchestr. Zazní Mše C dur Heinricha Protzeho, rodáka z Vlčí Hory, který žil v letech 1858 – 1942. Po vystudování varhanické školy v Praze působil jako regenschori v Lobendavě. Mši napsal pro místní sbor, který byl v té době početný. Notový záznam skladby byl nalezen na kůru lobendavského kostela. Podle pamětníků byl Heinrich Protze velmi přísný pán a jeden z členů vilémovského sboru ho dokonce ještě zažil.

Petr Bydžovský