Věž kostela ve Starých Křečanech na Šluknovsku hrozí zhroucením. Oprava věže, jejíž krov silně poškodila dřevokazná houba, má stát přibližně devět milionů korun. Informovala o tom Klára Mágrová z Římskokatolické farnosti v Rumburku.

„Stav hlavní věže je z pohledu statiky hodnocen jako bezprostředně havarijní a hrozí její zřícení. Provedeny budou tesařské práce a opraví se tesařské konstrukce krovu,“ popsala opravy Mágrová.

Peníze na rekonstrukci chce farnost získat u ministerstva kultury, Ústeckého kraje a litoměřického biskupství, finanční pomoc přislíbilo i vedení obce Staré Křečany. Opravu poškozeného krovu farnost vyčíslila na skoro dva miliony korun.

Už v roce 2008 se zřítila část střešního pláště a farnost zahájila celkovou obnovu stavby.

„Míra stávající stability celé báně věže je minimální a za větrného počasí může vlivem i menšího poryvu větru dojít k náhlému kolapsu konstrukce a k následnému zřícení,“ popsal stav věže stavební technik Jaroslav Antoš.

V uplynulých dvou letech byla polovina stavby odvodněna, vybudovány vzduchové kanály a zahájena oprava střechy.

„Kostel je cenný zvláště díky dochovaným historickým konstrukcím. Autorem plánů barokního kostela z let 1736 až 1741 byl pražský stavební mistr Johann Georg Aichbauer, spřízněný s Kryštofem a Kiliánem Dientzenhoferovými,“ řekl Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje katolické farnosti na Rumbursku. Kostel nechal postavit majitel šluknovského panství hrabě Alois Thomas Harrach.

V roce 2005 se Římskokatolické farnosti Staré Křečany podařilo dokončit dvouletou opravu křížové cesty v sousedství kostela svatého Jana Nepomuckého a v roce 2005 byla dokončena oprava zdi kolem kostela a bývalého hřbitova.

V roce 2006 uskutečnila farnost Staré Křečany ve spolupráci s obcí Staré Křečany a organizací AWO Kinder- und Jugendhilfe gGmbH z Pirny projekt mezinárodní spolupráce Františkova zahrada (třígenerační volnočasový areál pro aktivní život v obci). Společnou prací lidí z české i německé strany hranice bylo na farní zahradě vybudováno místo setkávání dlouhodobě užitečné pro mladou i starší generaci. Kostel sv. Jana Nepomuckého se opravuje od r. 2008.

„Jsme si dobře vědomi toho, že je kostel jednou z největších dominant Starých Křečan, možná největší,“ říká Libuše Hlinková z křečanského obecního úřadu. Ten dlouhodobě podporuje údržbu a rekonstrukci kostela.