Opravit výpusť bylo nutné u rybníku V Podhájí.

„Rozpadal se tam výpustný blok, který jsme museli opravit. Součástí rekonstrukce je jeho obložení žulou, což by mělo prodloužit jeho životnost. Kromě toho bude postavena lávka ze břehu,” říká mluvčí rumburské radnice Gabriela Doušová.

Na rekonstrukci získal Rumburk dotaci více než jeden a čtvrt milionu korun.
„Původně jsme žádali o půl milionu více. Nakonec jsme z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje získali méně. Rozdíl tak půjde z městských peněz,” doplnila mluvčí radnice.

Dalším opravovaným rybníkem je vodní plocha zvaná Mexiko.

„V této lokalitě docházelo při prudkých deštích k zatápění nedalekých domů. Ty totiž stojí pod špatně těsnící hrází a tou pravidelně protekla voda lidem do domů,” přibližuje situaci Gabriela Doušová.

Na hrázi rybníku Mexiko vyrostl za poslední roky menší les, který narušuje svými kořeny pevnost hráze.

„Nejprve bylo nutné všechen nálet vykácet. Následně opravíme hráz a upravíme okolí,” doplnila Doušová.

Také na opravu rybníku Mexiko získal Rumburk dotaci z krajských peněz. Na jeho rekonstrukci získala radnice více než jeden milion korun. Další půlmilion musí přidat ze svého.

Na stavbě se již začalo pracovat. Podle dosavadních předpokladů by měly být rybníky hotové na přelomu listopadu a prosince.
„Poté by měla být předána stavba investorovi, tedy městu Rumburku,” dokončila mluvčí radnice Gabriela Doušová.

Celkové uznatelné náklady na oba projekty činí téměř tři a půl milionu korun.

Problémy s technickým stavem má po loňských povodních řada nejen rybníků, ale i mostků - především v jižní části okresu Děčín. Například v Děčíně bylo poškozeno několik mostů na Jílovském potoku. Nejhůře postižené ale byly obce na řece Kamenici. Ta servala mosty například v Kytlicích nebo ve Hřensku. Tam se zřítil do koryta řeky jediný most spojující část obce u Labe s Meznou a Mezní Loukou.

Obce postupně získávaly dotace na odstraňování povodňových škod především v letošním roce. Přesto nejsou doposud všechny škody odstraněny a řada obcí na peníze doposud čeká.