SRBSKÁ KAMENICE

Srbská Kamenice se do soutěže Vesnice roku vrací po třech letech. V roce 2013 získala v krajském kole zlatou stuhu, o rok dříve zelenou stuhu.

„Nechci odkrývat předem karty. Ale určitě by se do soutěže nepřihlásil nikdo, kdo by v obci nic neudělal. Chceme ukázat, že se život u nás posouvá dopředu," říká trochu tajemně starostka Jitka Voglová.

S případným úspěchem je spojena i finanční odměna. Ta by pro obec s přibližně tři a půl milionovým rozpočtem byla příjemným přilepšením a bylo by možné tyto peníze využít pro další rozvoj.

LIPOVÁ

Ani další přihlášená obec, Lipová, není v soutěži nováčkem. Získala v ní již řadu diplomů a před dvěma lety i zelenou stuhu za péči o zeleň. To je podle starosty Lipové jedna z nejsilnějších stránek vesnice, ve které žije přibližně 600 lidí.

„Chceme jako vesnice pořád růst a trochu se i zviditelnit v rámci Vesnice roku. Pokaždé jsme byli nějakým způsobem oceněni," říká starosta Lipové Pavel Svoboda. Do soutěže se jednotlivé obce hlásí jako celek, aniž by vypichovaly některé oblasti, ve kterých se jim podle nich daří.

„Společenský život je velmi dobrý. Celkově se snažíme, aby se lidé do života v obci zapojovali co nejvíce," popisuje další silnou stránku Lipové Pavel Svoboda.

Při akcích v obci ženy například napečou, lidé se pravidelně schází k úklidu vesnice. Přesto by starosta chtěl spolkovou činnost ještě více prohloubit.

V posledních letech se snaží Lipová opravovat sakrální památky ve svém okolí. V letošním roce plánuje opravit další čtyři křížky a dvě kaple. Jen křížků přitom kdysi v okolí Lipové bylo na stovku.

DOLNÍ PODLUŽÍ

Třetí obcí, která se z Děčínska a Šluknovska do letošního ročníku Vesnice roku přihlásila, je Dolní Podluží. To si poprvé zkusilo soutěž již loni a hned úspěšně. Odborná porota totiž Dolní Podluží ocenila diplomem za komunitní plánování, kterému se systematicky věnuje.

Vesnice roku, logo.Zdroj: facebook.com/vesnice.roku.cz/VESNICE ROKU

Do soutěže Vesnice roku se přihlásilo 212 obcí z celé České republiky, nejvíce na Pardubicku – 27. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největším soutěžícím je město Lom z Ústeckého kraje, který má 3 770 obyvatel.

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Po krajském kole následuje celostátní, do kterého postupují vítězové z jednotlivých krajů.