Už ve čtvrtek od 15.00 můžete sledovat on line přenos z veřejného jednání o přivaděči z děčínské Střelnice. Ten vám přineseme prostřednictvím www.decinsky.denik.cz

V době od 1. 4. do 15. 4. 2008 se mohla veřejnost seznámit s dokumentací o posuzování vlivu na životní prostředí přeložky silnice I/13 Děčín - D8 (dálniční přivaděč). Veřejné projednávání této dokumentace se uskuteční 17. 4. 2008 od 15 hodin ve Společenském domě Střelnice. Tento termín určilo ministerstvo životního prostředí a oznámení o něm zaslalo všem dotčeným organizacím a úřadům.