S prací romských mentorů a asistentů prevence kriminality se přijeli do Děčína seznámit velvyslankyně Velké Británie Sian MacLeod a francouzský velvyslanec Pierre Lévy. Právě jejich země totiž mají značné problémy s kriminalitou menšin, především pak přistěhovalců z bývalých kolonií. A v Děčíně se snažili najít recept na její možné řešení.

Setkání se zúčastnilo také šest Romů, kteří pracují jako mentoři a asistenti.

„Leží nám na srdci prospěch Romů v České republice. A Romové potřebují vidět příklad a vzor. Většina Romů v Děčíně mě zná, vědí, že podle toho, co říkám, tak i žiju. Proto má moje slovo váhu pro ně i pro jejich děti a rodiny,“ je přesvědčen mentor René Ferko.

Mentoři přispívají také k tomu, aby se nezvyšovaly počty vězňů v již beztak přeplněných věznicích. Jsou to vyškolení laici, kteří díky své znalosti lokální komunity a kulturní blízkosti dokážou například nalézt klienta, který nereaguje na úřední obsílky, a vysvětlit mu, co se od něj požaduje i co mu hrozí. Kromě toho jsou schopni poradit i ve složitých životních situacích, se kterými si jejich klienti neumí poradit.

Oba velvyslanci se také setkali s představiteli města Děčín, probační služby a odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Právě přístup města Děčín k řešení situace ve vyloučené lokalitě Boletice by mohl podle předsedkyně SPJ Dagmar Doubravové posloužit jako příklad možného řešení situace na Šluknovsku.

„Úzce zde spolupracuje městská samospráva, městská policie, středisko PMS a SPJ, působí zde romští mentoři a romští asistenti prevence kriminality, funguje nízkoprahové centrum. Díky tomuto společnému úsilí, které propojuje represi s prevencí, se z Boletic zvolna stává dobrá adresa,“ řekla Doubravová.