Město Děčín informovalo občany, které postihly bleskové záplavy, že mohou využít několik možností pomoci. Zároveň zdůraznilo že v sobotu 24. července budou v Děčíně otevřené oba sběrné dvory.

Informace pro občany města Děčín postižené bleskovými záplavami

Zapůjčení vysoušeče či vysokotlakého čističe wap
O zapůjčení vysoušeče či wap lze požádat na telefonním čísle: 412 593 101, 777 356 437 – pan Smutný.
K výpůjčce potřebujete: OP, přístroj si převezmete osobně, vrátíte osobně, nutný převoz na stojato.
Informace k postupu při efektivním vysoušení mokrého zdiva: Voda musí být vyčerpána z celého objektu, včetně sklepních prostor. Objekt musí být zkontrolován, zda není staticky narušen.

Pomoc s úklidem po povodni
S žádostí o pomoc („pár rukou navíc“) se obracejte na Dobrovolnické centrum Slunečnice, telefonní číslo: 739 355 705 nebo na email: dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz.
Dobrovolníci mohou být vybaveni ochrannými pomůckami, lopatou, košťaty….

Kam s velkoobjemovým odpadem
V lokalitách/ulicích: Bělá – u točny, Bělá – u školy, Bělá – u kostela, jsou přistaveny kontejnery, kam je možné odpad odkládat.
Svoz zajišťuje dále i Středisko městských služeb, kontakt: p. Jaroslav Horák – 775 353 534.
Odpad po povodni je rovněž možné odvážet do sběrných dvorů, kontakt: 493 645 020.

Pro tuto sobotu (29. týden) budou otevřeny oba dva sběrné dvory:

Sběrný dvůr Březová – 8:00 až 14:00 hod.
Sběrný dvůr Pískovna – 8:00 až 18:00 hod.

Finanční pomoc v krizi – Mimořádná okamžitá pomoc Úřadu práce
O mimořádnou okamžitou pomoc lze žádat na Úřadu práce, kontakt: Hmotná nouze – 950 111 605
S vyplněním žádostí pomohou i pracovníci odboru sociálních věcí: Bc. Václav Machač – tel.: 412 593 156, Mgr. Bc. Ivana Roučková – tel.: 412 593 356

Nabídka pomoci
Technickou/materiální pomoc – 412 593 400, 777 205 166 (p. Tuhý)
Pomoc manuálního charakteru nabízejte na kontaktním čísle Dobrovolnického centra Slunečnice: 739 355 705 nebo na e-mailu: dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz

Aktuální informace sledujte na facebooku Město Děčín, nebo na webových stránkách města www.mmdecin.cz.