Téměř tři staletí připomíná poslední hodiny života Ježíše Krista křížová cesta na Křížové hoře ve Šluknově, je nejstarší ze čtrnácti v celém regionu. Cestu založenou v polovině 18. století lemuje čtrnáct zastavení v podobě dvanácti výklenkových kapliček, dvou zděných kaplí a dalších staveb.

Výstavba křížové cesty probíhala v letech 1738 až 1756. Celkem bylo postaveno dvanáct sloupků: zastavení číslo I až XI a XIII, dřevěný kříž jako XII. zastavení, kaple Božího hrobu jako XIV. zastavení, grotty svatého Petra a svaté Máří Magdalény a Getsemanská zahrada.

Velikonoční jízda v Mikulášovicích.
Tipy na víkend 16. a 17. dubna: Velikonoční akce, nákupy nebo hasičský bál

Podle pověsti křížovou cestu postavil pivovarnický tovaryš Anton Drössel. Při putování za prací se zavázal slibem, že pokud ve Šluknově nalezne práci a domov, vystaví na čedičovém kopci křížovou cestu. Práci si našel v panském pivovaru, založil domácnost a započal se stavbou cesty na místě Petrovy jeskyně. Nejdříve pracoval sám, postupně se našli další dobrovolníci a přispěvatelé.

K rozšíření cesty došlo v roce 1770, kdy byla vystavěna kaple Kalvárie na místě dřevěného kříže. V letech 1860 – 1870 byla postavena kaple Žaláře Krista, v roce 1872 kaple Poslední večeře a v roce 1925 kaple Bičování Krista. V letech 1995 – 2005 město Šluknov křížovou cestu opravilo. Do výklenků zastavení byly umístěny kopie reliéfů, které vyřezali zdejší řezbáři. Dochovaly se i původní dřevěné reliéfy. Křížová cesta se souborem soch Getsemanské zahrady je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou.