Výtisky Rudého práva, připomínka odkazu Julia Fučíka, výzva komunistů k podpoře boje za mír, letáky o kurzech marxismu-leninismu, brožurky o Leninovi a Stalinovi a mnohé další písemnosti poplatné době před šedesáti lety. Takový byl obsah tubusu, který v pátek dopoledne společně s makovicí sundala parta chlapů z věže kostela sv. Anny ve Verneřicích. S pomoci jeřábu nejprve ale sejmuli několikametrový kříž.

„Jsou tady také nějaké německé noviny z devatenáctého století, ještě je budeme muset prostudovat. Postrádáme ale zápisy o průběhu minulých oprav zdejšího svatostánku. Na druhou stranu jsem ale rád, že tu vůbec nějaký tubus s dokumenty byl,“ zhodnotil nález v kostelní makovici administrátor farnosti Marcel Hrubý.

Sejmutí kříže a makovice, které čeká převoz ke zlacení, je dalším významným mezníkem v postupující opravě verneřického chrámu. Dokončení jeho celkové rekonstrukce ještě nějakou dobu potrvá. Vyžádá si i dost starostí a peněz.

„Ty celkové náklady včetně vybavení se budou pohybovat okolo patnácti milionů korun. Do této doby jsme tady proinvestovali asi šest milionů,“ dodal administrátor farnosti. Na jaře roku 2007 mu moc veselo nebylo. Stavbaři, kteří tam už začali pracovat na prvních opravách zdevastovaného svatostánku, museli staveniště opustit hodně narychlo. Uslyšeli praskání zdí a za pár okamžiků se skutečně část zdiva zřítila a došlo i k narušení statiky štítu. Ten byl později zabezpečený kotvami k obvodovým stěnám.

„Když si srovnám tehdejší zoufalý stav se současnou podobou kostela, tak mám samozřejmě radost. A zároveň smekám před Marcelem Hrubým, protože to byl především on, kdo celou tu dobu sháněl peníze a staral se o zajištění oprav. Podle možností přidalo nějaké peníze i materiál ze svých lesů i naše město,“ připomněl starosta Verneřic Daniel Zygula. Věří, že teď rekonstrukce dospěje do úspěšného konce a kostel bude zářící dominantou centrální zástavby m,ěsta. Starosta neskrýval ani radost z toho, že se podařilo získat desítky tisíc korun v rámci veřejné finanční sbírky.

Až se kříž s pozlacenou makovicí postěhují zpátky na vrchol kostela, přidá do nového tubusu dobové svědectví farnost i samotná radnice. Kromě některých elektronických záznamů tam nebudou chybět ani zápisy o průběhu oprav svatostánku a peripetiích, které záchranu provázely.

Jednoduchá nebyla a není ani obnova kostela sv. Anny v Jedlce, místní části obce Malá Veleň. Z jeho věže v pátek pracovníci děčínské firmy nic nesnímali. Naopak, instalovali tam obnovený kříž a makovici. Vložený tubus obsahoval pamětní mince obce, dřevěnou turistickou známku, páteční výtisk Děčínského deníku a další písemnosti včetně platidel - papírové padesátikoruny a několika mincí.

„Vložili jsme tam i poselství litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a nechyběl ani zápis o průběhu rekonstrukce kostela,“ dodala Matcel Hrubý. Svatostánek v Jedlce byl postavený v roce 1234. Patří mezi vůbec nejstarší církevní stavby na Děčínsku.

„Obnova tohoto svatostánku vyjde podle stávajících odhadů na nějakých jedenáct milionů korun. Podstatnou část nákladů uhradíme z dotace ministerstva zemědělství,“ upřesnil Marcel Hrubý.