„Sepsané protokoly o zjištěném porušení celníci předají po uplynutí lhůty k podání námitky příslušným úřadům práce. Zaměstnavatelům hrozí ve správním řízení finanční postih, který může dosáhnout až do výše dvou milionů korun,“ řekl mluvčí Celního ředitelství v Ústí nad Labem Jiří Nejedlý.

V uplynulém týdnu prověřili celníci celkem pět subjektů v různých městech severních Čech. „Třeba v Teplicích jsme prověřili tři firmy, které cizince zaměstnávají, ani u jedné jsme nezjistili nic, co bylo v rozporu ze zákonem,“ uvedl Nejedlý.

Naopak v Kadani přistihli pracujícího cizince vietnamské národnosti, který skládal do regálů spotřební zboží. „Ani on se v době kontroly nemohl prokázat platným pracovním povolením, ani jiným platným dokladem, který by legalizoval pracovní činnost,“ dodal Nejedlý.

Severočeští celníci mají od začátku roku na kontě sto čtyřicet kontrol na úseku státní politiky zaměstnanosti. V téměř padesáti případech zjistili porušení právních předpisů. „Většina kontrol směřuje do míst, kde je očekáván pohyb zahraničních pracujících. Mezi nejčastěji zjištěné cizince porušující zákon o zaměstnanosti patří občané Vietnamské a Ukrajinské státní příslušnosti, které dále doplňují občané z Číny a Moldávie,“ vysvětlil mluvčí.