Silnice bude uzavřena od pondělí 30. července do 3. srpna v ulicích Mariánská a Kmochova v úseku od křižovatky s ulicí Střední až po křižovatku s ulicí Čs. mládeže.

Tou dobou bude povolen vjezd pouze autobusům veřejné hromadné dopravy, a to jen do ulice Boženy Němcové kvůli výstupu a nástupu cestujících.