„Hodnotící komise náš projekt ohodnotila dobře a schválila bez připomínek. Nicméně vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirem byly projekty schváleny pouze jako jednoleté, navíc se krátily počty podpořených asistentů. U obcí maximálně na dva,“ řekl Václav Lacina, manažer prevence kriminality ve Varnsdorfu. Asistenti prevence kriminality dohlížejí v problémových lokalitách na dodržování pořádku a vyhlášek.