Ve Varnsdorfu na začátku nového školního roku evidují 142 prvňáčků. Na pěti základních školách tam otevřelo celkem šest prvních tříd. Dvě první třídy byly otevřeny pouze v ZŠ Edisonova, ostatní školy otevřely po jedné třídě.