“V současné době je více než 80 % odpadních vod ve světě vypouštěno do životního prostředí bez jakéhokoli odstraňování znečištění. V oblastech, které trpí nedostatkem vody, se stává situace v rostoucích aglomeracích na dolních tocích řek kritickou,“ uvádí Xavier Maitrerobert, zástupce AquaFed, světové mezinárodní asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací.

Podle panelu světových expertů OSN je vhodné využít za účelem odstartování ambiciózního programu OSN od roku 2015 kapacity soukromých provozovatelů vodovodů a kanalizací, kteří se mohou stát vhodným nástrojem vlád a municipalit pro dosažení cíle, kterým je právo člověka na přístup k nezávadné pitné vodě.

Martin Bernard, předseda Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR doplňuje: “Ochrana proti znečištění a zmírnění nedostupnosti vody totiž nenastanou náhodou, zde je potřeba zmobilizovat veškeré světové zdroje.” 

V České republice jsme díky výstavbě řady čistíren odpadních vod v posledních letech na světové špičce. Moderní čistírny odpadních vod mají prakticky všechny větší aglomerace větší než 2.000 obyvatel. K tomu se ČR zavázala v přístupových dohodách s EU přijetím tzv. Rámcové směrnice o čištění městských odpadních vod. 

Tak vypadá úpravna vody v Píšťanech: 

“Naším cílem dnes už není jen kvalitní čištění odpadních vod, ale také maximální energetická efektivita. Např. v Plzni dnes provozují moderní čistírnu, jejíž energetická soběstačnost dosahuje dokonce 85–90 %,” uzavírá Martin Bernard, předseda APROVAK. 

Například SVS jako největší vodárenská společností na území ČR má k dispozici na 200 čistíren a 60 úpraven vody. Zásobuje přes 1,1 milionu obyvatel ze 458 obcí, stará se o téměř 14 000 kilometrů vodovodů a kanalizací a tisícovku vodojemů.  

(ks)