Problémy vypukly loni v lednu, kdy město vypovědělo SK Děčín mandátní smlouvu. Od té doby město žádné peníze neposílá. Zatím má město dohromady zaplatit téměř 29 tisíc korun. Větší část tvoří mandátní odměna. Konečná částka ale může být mnohem vyšší. Sportovní klub totiž žaloval nevyplacení mandátní odměny jen za jeden měsíc.

Radnice ale neproplácí odměnu již od loňského února, tedy rok a čtvrt. Za tu dobu dosahuje mandátní odměna přibližně 200 tisíc korun. Další stovky tisíc korun by mělo město uhradit jako ztrátu z provozu haly. Tu nyní platí právě sportovci.

„Roční ztráta provozu haly je 350 až 400 tisíc korun. Spolu s nevyplacenou mandátní odměnou byla Sportovnímu klubu Děčín doposud způsobena finanční újma ve výši přibližně 570 tisíc korun," uvedl na jednání zastupitelstva tento týden Jaroslav Calda ze Sportovního klubu Děčín.

Pro sportovce jsou chybějící peníze velký problém. Musí je totiž sehnat od sponzorů, případně chod klubu financují prostřednictvím darů nebo půjček samotní členové. Podle města jsou důvodem nevyplácení chyby v účetnictví, kvůli kterým mělo podle názoru radnice dojít k neoprávněnému vyplacení 130 tisíc korun.

S takovým názorem ale nesouhlasí soudce Petr Slezák, který v první instanci rozhodl o tom, že má město sportovnímu klubu zaplatit.

Podle názoru soudce se nejednalo o úmyslné pochybení ze strany sportovního klubu, jehož cílem mělo být poškodit město. Zároveň ale potvrzuje, že k pochybení ve vedení účetnictví došlo.

SPORTOVNÍ HALA v Děčíně byla zatopena v červnu 2013.

Podle soudce se nejednalo o vážné porušení mandátní smlouvy. „Proto se ani nemohlo stát důvodem pro platné odstoupení od mandátní smlouvy," píše Petr Slezák v rozsudku, který má redakce k dispozici.

Přestože se město proti tomuto rozsudku odvolalo ke krajskému soudu, je nakonec možné, že se radnice se sportovním klubem dohodne jinak než na základě rozhodnutí soudu. Doposud proběhlo několik kol jednání, podle Caldy ale zatím radnice nepředstavila své představy o budoucím vypořádání. Před zastupiteli si také postěžoval, že město do haly neinvestuje.

„Sešli jsme se s tím, že se vydáme smírčí cestou. Sportovní klub to měl připravené písemně. Já jsem v tu chvíli nebyla pověřena radou města, abych jim předala nějaký písemný návrh," uvedla na čtvrtečním jednání zastupitelstva primátorka Marie Blažková s tím, že poslední souhlas s dalším postupem získala od radních tento týden.

Zda se podaří dohodnout na ukončení mandátní smlouvy a jejím vypořádání hned v následujícím kole jednání, není jasné. Mandátní smlouva měla původně platit až do roku 2027, sportovcům podle ní náleží odměna ve výši deseti procent tržeb. Tyto peníze používá sportovní klub na uhrazení velké části svých provozních nákladů. Do konce mandátní smlouvy tak měl získat přibližně 1,6 milionu korun.

Podle plánů města by po vypořádání se Sportovním klubem Děčín měla převzít provozování haly za hlavním nádražím městská příspěvková organizace Děčínská sportovní.