Kromě směrovníků, které dovedou k celkem 23 turistickým cílům a objektům občanské vybavenosti, je jeho součástí i 11 velkoplošných map města. Nové trhací mapy jsou zdarma dostupné v informačním centru.

Skládací průvodce po městě, skládané mapy města v měřítku 1:15000 a 24 informačních tabulí z odolného materiálu, které částečně nahradily stávající dožívající dřevěné tabule u známých cílů zároveň informují o některých dosud méně známých a neprávem opomenutých zajímavých místech města.